Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 84 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • De høyeste og laveste inntektene finner vi i Oslo

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Barnefamiliene De høyeste og laveste inntektene finner vi i Oslo Publisert: 3. Barnefamilier bosatt i Oslo, Akershus og Rogaland har en vesentlig høyere inntekt enn barnefamilier bosatt i Nord

   Artikkel
  • Høyest inntekt på Vindern - lavest på Grünerløkka

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/4 Barnefamilier i Oslo Høyest inntekt på Vindern - lavest på Grünerløkka Publisert: 1. desember 1997 Det er store inntektsforskjeller blant barnefamiliene i Oslo. Barnefamilier bosatt i Oslo indre øst har betraktelig lavere inntekt enn tilsvarende familier på vestkanten

   Artikkel
  • Mindre melk og brød

   Publisert:

   -81, 1983-85, Søbye, Espen, Statistikk og historie, Oslo 2000 Backer, Julie, Om husholdningsstatistikk, Sociale meddelelser 1920, s. 221-234 SSBs

   Artikkel
  • Boligutgiftene i Norge på 1990-tallet

   Systematiske observasjoner av livsfase, geografi og husholdningstype

   Publisert:

   . Oslo og Akershus har høy boutgiftsbelastning (boutgift sett i forhold til inntekt

   Publikasjon
  • Dobbelt så høye inntekter i Bærum som i Beiarn

   Publisert:

   kommuner vil enkeltpersoner med svært høye inntekter gi store utslag på gjennomsnittet. Oslo på topp blant fylkene Nord. I andre enden finner vi Oslo, der innbyggerne hadde en gjennomsnittsinntekt på

   Artikkel
  • Gjennomsnittlig bruttoinntekt, 2000

   Publisert:

   . Vi kan derfor ikke si noe om hvorvidt lønnsinntekten som inngår i bruttoinntekten stammer fra heltids- eller deltidsarbeid. Oslo. I snitt hadde nordtrønderne 196 600 kroner i inntekt i 2000. I andre enden finner vi Oslo, der innbyggerne hadde en gjennomsnittsinntekt på

   Artikkel
  • Hvorfor sparer de eldre så mye?

   Publisert:

   ", Memo nr. 36/2002, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo. Halvorsen, Elin (2003a): "Household Saving in Norway: Measurement and Description", vil bli

   Artikkel
  • Oslo - flest fattige og størst ulikhet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/2 Fattigdom og inntektsfordeling Oslo - flest fattige og størst ulikhet Publisert: 8. mai 2003 Oslo er fortsatt det stedet i landet med størst forskjell i de økonomiske levekårene. Hovedstaden har den

   Artikkel
  • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger

   En analyse basert på registerdata

   Publisert:

   havne under lavinntektsgrensen hvis de bor i de minste og mest perifere kommunene, er lavinntektsandelen blant barn i parhusholdninger høyest i Oslo

   Publikasjon
  • Et regionalt perspektiv på fattigdom

   Publisert:

   . Oslo er det fylket i landet som har den høyeste andelen fattige, uavhengig om vi benytter en region- eller landsspesifikk fattigdomsgrense. Ved å benytte regionspesifikke fattigdomsgrenser reduseres andelen fattige i alle fylker utenom Akershus og Oslo, sett i forhold til det vi finner ved å

   Artikkel
  • Inntekt og forbruk

   Publisert:

   . Motsatt er det blant kommunene med høyest medianinntekt en klar dominans av østlandet, særlig kommuner i Oslos umiddelbare

   Artikkel
  • Hvordan har de fattige det?

   Publisert:

   spørreundersøkelse . Fafo-rapport nr. 305, Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo. Fløtten, Tone (1999): Den norske fattigdommen - problem eller bagatell ? Fafo-rapport nr. 303. Oslo: Forskningsstiftelsen Fafo. Fløtten, Tone, Espen Dahl og Arne Grønningsæter (2001): Den norske fattigdommen : Hvordan arter den seg , hvor

   Artikkel
  • Norske tenåringsmødre - få, men fattige

   Publisert:

   sentralbyrå. Myklestad, Ingri (2003): Forebygging av uønskede tenåringssvangerskap Implementering og evaluering av en skoleintervensjon i Oslo , Rapport 2003/2

   Artikkel
  • Svenskene drikker stadig mest alkohol

   Publisert:

   øker sitt alkoholkonsum ytterligere og fortsatt blir liggende foran oss, og at vi oftere tar handleturer til våre naboer i øst. Kilder: Bryhni, Anders (2004) Rusmidler i Norge. Oslo. Oslo: NOU 2003: 17. http://www.dep.no/fin/norsk/publ/utredninger/NOU/006001-020022/dok

   Artikkel
  • Fattigdom i Stor-Osloregionen

   En empirisk analyse

   Publisert:

   : 18. mai 2005 Tidligere empiriske fattigdomsstudier viser at Oslo er det stedet i landet hvor fattigdomsproblemet er størst. Fra tidligere studier vet vi imidlertid lite om hvordan fattigdomssituasjonen er på bydelsnivå i Oslo

   Publikasjon