Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 86 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Oslo - flest fattige og størst ulikhet

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 2003/2 Fattigdom og inntektsfordeling Oslo - flest fattige og størst ulikhet Publisert: 8. mai 2003 Oslo er fortsatt det stedet i landet med størst forskjell i de økonomiske levekårene. Hovedstaden har den

   Artikkel
  • Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling

   Publisert:

   Notater 2007/53 Inntektsstatistikk for Oslo - nivå, utvikling og fordeling Publisert: 19. november 2007 I forbindelse med Kommunal- og regionaldepartementets arbeid med stortingsmeldingen om Oslo,Hovedstadsmeldingen (St.meld. nr. 31, 2006-2007

   Publikasjon
  • De høyeste og laveste inntektene finner vi i Oslo

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1997/1 Barnefamiliene De høyeste og laveste inntektene finner vi i Oslo Publisert: 3. Barnefamilier bosatt i Oslo, Akershus og Rogaland har en vesentlig høyere inntekt enn barnefamilier bosatt i Nord

   Artikkel
  • Offentlige tjenester reduserer ulikhet og fattigdom

   Publisert:

   . Oslo: Statistics Norway. Aaberge, Rolf, Audun Langørgen og Petter Y. Lindgren. 2017. «The Distributional Impact of Public Services in European Countries statistikken viser». SSB Analyse 2020/13. Oslo: Statistisk Sentralbyrå. Atkinson, Anthony B. 2007. «Measuring Top Incomes: Methodological Issues». I Top Incomes

   Artikkel
  • Partivalg, inntekt, klasse

   Publisert:

   ) og 1000 og er gruppert sammen til seks klasser. Den mest sentrale kommunen vil alltid ha verdi 1000 (Oslo) og de minst sentrale kommunene har verdier studie av stortingsvalget 2017. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Kiberg, Dag, Kristin Strømsnes, Eirik Vasstrand og Katarina Klarén (1999) De norske

   Artikkel
  • Skogeiernes inntekt

   Publisert:

   ) 1 556 874 000 2 655 000 4 533 000 226 000 400 000 320 000 352 000 52 000 121 000 Oslo og Akershus (-2019) 4 657 3 649 8 682 17 758 947 2 110 1 553 881 81 658 Oslo og Akershus (-2019) 9 485 9 269 18 013 73 083 2 883 5 583 3 936 1 391 135 2 296 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020

   Publisert:

   økonomiske regioner med unntak av Ullensaker/Eidsvoll, der Oslo Lufthavn Gardermoen trakk ned. Den økte 12.8 NORD-GUDBRANDSDAL 12.7 NORDHORDLAND 13.8 NORD-TROMS 13.3 OFOTEN 13.1 ORKLAND OG ØYREGIONEN 15.1 OSLO 20.0 PORSGRUNN/SKIEN

   Artikkel
  • Redusert grensehandel ga økt handel i Norge i koronaåret 2020 - Omsetning av dagligvarer og alkohol fordelt på økonomiskeregioner

   Publisert:

   /Bærum 6 924 8 497 1 573 22,7 Elverum 1 786 2 190 404 22,6 Porsgrunn/Skien 3 159 3 852 692 21,9 Trondheim forstad 1 063 1 276 213 20,1 Oslo 22 220 26 666 4 446 20,0 Arendal 2 695 3 233 538 20,0

   Artikkel
  • 115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

   Publisert:

   Økningen stoppet i Oslo? I hovedsak er barn bosatt i de største kommunene mest utsatt for lavinntekt, men det er likevel stor variasjon mellom kommuner. Blant i Oslo har økningen vært relativt beskjeden, og andelen ser ut til å ha stabilisert seg rundt 17,7-17,8 prosent fra og med 2016. Figur 7 Oppdragsgiver

   Artikkel
  • Store forskjeller mellom bransjene i detaljhandelen

   Publisert:

   . En viktig faktor bak nedgangen i enkelte bransjer denne måneden kan ha vært nedstenging av butikker i Oslo-regionen. Regjeringen innførte tiltak 23

   Artikkel
  • Kraftig nedgang i KPI i november

   Publisert:

   følge av de sosiale nedstengingene som ble innført i starten av måneden i Oslo og andre deler av landet. Figur 1. 12

   Artikkel
  • Høy formue blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   , samt andelen husholdninger som bor i «pressområder» med høye kvadratmeterpriser i 2018, her definert som kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Tromsø, Bærum

   Artikkel
  • Nesten 111 000 barn vokser opp med vedvarende lave husholdningsinntekter

   Publisert:

   størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom bydelene. Forfatter størst i de store kommunene, og spesielt i Oslo og Bergen finner vi betydelige forskjeller mellom bydelene. Forfatter

   Artikkel
  • Stadig færre får fradrag for bompenger

   Publisert:

   . 2018 Til tabellen I rene antall, er det selvfølgelig Oslo som har flest med fradrag for bom- og fergeutgifter. Dette er fordi Oslo kommune er den mest folkerike kommunen i Norge. Om vi derimot ser på

   Artikkel
  • Disse kommunene har størst og minst inntektsulikhet

   Publisert:

   størst ulikhet trekker altså den nasjonale koeffisienten opp. Dette har sin naturlige forklaring i at spesielt Oslo har: Bærum 0,327 Oslo kommune 0,321 Asker 0,310 Frøya 0,298 Søgne 0,297 Gjerdrum 0,289 Stavanger 0,286 Nesna 0,277 Austevoll 0,275 Bykle 0,274

   Artikkel