Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (7)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 7 treff for "årsinntekt" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Hvem mangler en økonomisk buffer?

   Publisert:

   månedsinntekt etter skatt. Siden inntektsstatistikken kun har opplysninger om årsinntekt, er denne dividert med 12 for å komme fram til månedsinntekten

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, husholdningenes inntekt (opphørt)

   Arbeidsinntekt viktigst for to av tre

   Publisert:

   . I alt 29 prosent var det vi kaller økonomisk avhengige. Dette innebærer at de hadde en samlet årsinntekt

   Statistikk
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

   En empirisk analyse av perioden 1993-2001

   Publisert:

   årsinntekt, avtok frem til slutten av nittitallet og deretter økte svakt. Ved å basere analysen på OECDs målemetode faller andelen

   Publikasjon
  • Nyankomne har oftest lav inntekt

   Publisert:

   mange nyankomne fra Polen kommer dårlig ut i våre oversikter, antar vi har sammenheng med at en meget stor andel av dem kom så sent i 2006 at årsinntekten

   Artikkel
  • Flere tar del i inntektsveksten

   Publisert:

   typisk lav årsinntekt. I 1986 hadde 50 prosent av alle husholdninger bankinnskudd som utgjorde like mye som eller mer enn minsteytelsen i folketrygden årsinntekt. Ved å se på inntektsnivået i en periode på for eksempel tre år vil vi få et mer robust mål på lavinntekt. Resultatet av å bruke EUs målemetode er at

   Artikkel
  • Yrkesinntekter viktigere enn lån og stipend

   Publisert:

   høyere enn 2G, det vil si en årsinntekt på over 138 000 kroner. På grunn av at så

   Artikkel
  • Et verktøy for å måle utvikling i "fattigdom"

   Publisert:

   . Lavinntektsgrenser i kroner (årsinntekt). Inntekt etter skatt, for ulike husholdningstyper. 2003

   Artikkel