Resultater fra Levekårsundersøkelsene 1997 - 2007

Vi trimmer mer

Publisert:

Nordmenn trener og mosjonerer mer enn før, viser en gjennomgang av levekårsundersøkelser fra de siste ti årene. Valg av fysiske aktiviteter henger sammen med både utdanning og lommebok.

Denne rapporten baserer seg på undersøkelser som ble gjennomført i årene 1997, 2001, 2004 og 2007, hvor nordmenns trening, mosjon og friluftsliv var sentrale tema. I 2007 ble det også stilt noen spørsmål om kulturaktiviteter og bruk av kultur- og medietilbud. Dette gjør det mulig å sammenligne folks sosiale bakgrunn, fysiske aktivitetsnivå og deres kulturelle vaner.

Mer trim og mosjon

Nordmenn trener og mosjonerer mer enn før. Treningen har økt i alle aldersgrupper siden 2001, ser ikke ut til å være noe byfenomen, og kvinner og menn trener omtrent like mye. Det ser heller ikke ut til at lommeboka har noe særlig å si på folks treningsmengde, men derimot synes utdanning å ha stor betydning. Mens 20 prosent av dem som bare har grunnskole aldri trener eller trener sjeldnere enn hver måned, er den tilsvarende andelen 7 prosent blant dem som har lang universitets- eller høgskoleutdanning, viser tall for 2007.

Hvor ofte man driver med fysisk aktivitet på fritiden for å trene eller mosjonere. 16-79 år. 2001, 2004 og 2007. Prosent
 
  Antall svar Aldri Sjeldnere enn
hver måned
1-2 ganger
i måneden
1 gang
i uka
2 ganger
i uka
3-4 ganger
i uka
Omtrent
daglig
 
2001 1 922 15 9 10 17 21 17 11
2004 3 334 10 7 8 14 21 23 16
2007 3 050 8 7 9 13 20 24 18
 

Inntekt synes å ha mer å si for barns treningsmengde. Blant barn (6-15 år) med foreldre med høyest inntekt trener 47 prosent 3-4 ganger i uka eller mer, viser tall fra 2007. Blant barn i de to laveste inntektsgruppene er denne andelen 32 prosent. Det er også en tendens til at flere gutter enn jenter trener daglig - en forskjell som øker med alderen.

Høyt utdannede går mer på ski

Folk med høy utdanning og inntekt går mer på tur - både til fots og på ski. Mens 71 prosent av dem som har lang universitets- eller høgskoleutdanning har vært på fottur i fjellet de siste 12 månedene, er den tilsvarende andelen 39 prosent blant dem med kun grunnskole, viser tall for 2007. Det samme gjelder for skiturer. Her er andelene henholdsvis 77 og 35 prosent.

Omtrent innenfor alle fysiske aktiviteter er andelen aktive større blant dem som har høy utdanning. Forskjellen er særlig stor innenfor jogging, skiturer, alpint, sykling og styrketrening. Et klart unntak er fotball. Her er andelen aktive størst blant dem med lav utdanning.

Det er langt mindre forskjell på barns valg av fysiske aktiviteter sett i sammenheng med husholdningsinntekt og foreldrenes utdanning. Det er likevel noen grener som skiller seg ut. Barn av foreldre med høy inntekt og utdanning er nemlig langt mer aktive innenfor langrenn og alpint. For eksempel har 85 prosent av barna som bor i husholdninger med årsinntekt på 810 000 kroner eller mer deltatt i slalåm, telemark, eller snowboard de siste 12 månedene, viser tall for 2007. 56 prosent av barna fra husholdninger med inntekt under 460 000 kroner har deltatt i slike aktiviteter.

Mer trening - flere bøker

Det er en tendens til at voksne mennesker som trener mye også leser mange bøker. De som driver med fysisk aktivitet daglig leser gjennomsnittlig 15,3 bøker i året, mens de som aldri trener kun leser 9,2, viser tall for 2007. I gjennomsnitt leser hver voksne nordmann 13 bøker i året.

For TV-titting er tendensen motsatt. De som aldri trener ser gjennomsnittlig 15,8 timer TV i uka, mens de som trener daglig kun ser 12,7 timer.

Gjennomsnittlig antall bøker lest siste 12 måneder og gjennomsnittlig antall timer TV-seing per uke, etter hvor ofte man driver med fysisk aktivitet på fritiden. Alder 16-79 år. 2007
 
  Antall bøker lest Timer TV-seing
 
Aldri 9,2 15,8
Sjeldere enn hver måned 13,5 15,8
1-2 ganger i måneden 11,4 14,4
1 gang i uka 11,2 14,9
2 ganger i uka 12,8 13,5
3-4 ganger i uka 13,5 13,1
Omtrent daglig 15,3 12,7
 

Les hele rapporten her

 

Kontakt