Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 45 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Individ, arbeid og inntekt

   En fordelingsanalyse

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 072 En fordelingsanalyse Individ, arbeid og inntekt Publisert: 28. juli 1989 Denne publikasjonen legger fram et teoretisk syn på sammenhengen mellom strukturen i arbeidsm

   Publikasjon
  • Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger

   En analyse basert på registerdata

   Publisert:

   . Det er benyttet en tradisjonell tilnærming til temaet, der lavinntekt blir definert ut fra relativ avstand til det generelle inntektsnivået i befolkningen (medianinntekten

   Publikasjon
  • Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002

   Dokumentasjons- og tabellrapport

   Publisert:

   Notater 2004/26 Dokumentasjons- og tabellrapport Undersøkelsen om samvær og bidrag 2002 Publisert: 29. april 2004 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen De

   Publikasjon
  • Veier inn i og ut av fattigdom

   Inntektsmobilitet blant lavinntektshushold

   Publisert:

   . Ved bruk av EU sin lavinntektsdefinisjon finner vi at 22 prosent av befolkningen hadde inntekter under lavinntektsgrensen minst en gang i løpet av. Slik vi definerer mobilitet finner vi at om lag 2 prosent av befolkningen var "nyankomne" i lavinntektsgruppen fra den ene

   Publikasjon
  • Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2005/41 Dokumentasjonsrapport Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004 Publisert: 26. september 2005 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Undersøkelsen o

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, men sysselsettingsandelen blant kvinner og menn varierer etter landbakgrunn

   Publikasjon
  • Inntekt, skatt og overføringer 2005

   Publisert:

   år og formidler statistikk over inntektsutviklingen og fordelingen av inntekter og skatter i befolkningen, samt noen forskningsresultater fra dette området

   Publikasjon
  • Inntektsforholdene til grupper med nedsatt funksjonsevne

   Inntektsregnskap for personer

   Publisert:

   . Hensikten med rapporten er å sammenligne individuelle inntektsforhold for personer med nedsatt funksjonsevne med inntektsforholdene i befolkningen i alt. Vi ser på forsørgelse enn befolkningen i alt. Gjennomsnittlig samlet inntekt fra inntektsregnskapet viser at personer med nedsatt funksjonsevne har om lag 75 prosent av inntekten sammenlignet med

   Publikasjon
  • Årlig og kronisk fattigdom i Norge

   En empirisk analyse av perioden 1993-2001

   Publisert:

   barn og yngre enslige er relativt utsatt for fattigdom i forholdt til befolkningen for øvrig årlig og kronisk fattige. Selv om innvandrere bare står for 4-6 % av befolkningen i perioden 1993-2001, utgjorde de hele 15

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, og særlig har kvinner med innvandrerbakgrunn lavt sysselsettingsnivå

   Publikasjon
  • Lavinntektshusholdningers forbruk

   Publisert:

   forklare avviket mellom disse. Dessuten sammenlignes sammensetningen av forbruket og forekomsten av en del varige forbruksgoder i lavinntektsgruppen og i befolkningen ellers

   Publikasjon
  • Barn i lavinntektsfamilier 1996-2004

   Publisert:

   tilnærming der lavinntekt er definert ut i fra en relativ avstand til det generelle inntektsnivået i hele befolkningen (medianinntekten målemetode er det altså et økende antall barn som tilhører familier som ikke har hatt den samme inntektsveksten som befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Barnebidrag før og etter bidragsreformen

   En analyse av undersøkelsene om samvær og bidrag 2002 og 2004

   Publisert:

   Rapporter 2007/34 En analyse av undersøkelsene om samvær og bidrag 2002 og 2004 Barnebidrag før og etter bidragsreformen Publisert: 11. oktober 2007 1. oktober 2003 ble det innført nye regler for bere

   Publikasjon
  • Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004

   Publisert:

   Notater 2007/48 Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004 Publisert: 12. oktober 2007 I prosjektet Samvær og bidrag 2002-2004

   Publikasjon
  • Mikrosimulering i praksis

   Analyser av endringer i offentlige overføringer til barnefamilier

   Publisert:

   drøfting av ulike metodiske tilnærminger for å beskrive den økonomiske levestandarden i befolkningen, og det), er det vist til hvordan de ulike støtteordningene er fordelt i befolkningen. Et annet viktig moment ved fordelingsanalyser av offentlige

   Publikasjon