Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Inntekt og forbruk (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 44 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

   Demografi, utdanning og inntekt

   Publisert:

   . Flest fra Polen og Somalia Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0 største andelen av den unge befolkningen under 25 år med 34 prosent. Større andel av barnehagebarna Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har

   Publikasjon
  • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

   En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre

   Publisert:

   år og eldre Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011 Publisert: 25. juni 2013 Statistikk over påvirket av disse regelendringene. Om publikasjonen Tittel Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 2011

   Publikasjon
  • Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen

   Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC

   Publisert:

   Rapporter 2018/07 Resultater fra Levekårsundersøkelsen EU-SILC Materielle og sosiale mangler i den norske befolkningen Publisert: 26. februar 2018 Denne rapporten er en kartlegging av fattigdomsproblemer i befolkningen

   Publikasjon
  • Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009

   En kohortanalyse av inntektsutviklingen for aldersgruppen 60 år og eldre

   Publisert:

   år og eldre Inntektsstatistikk for den eldre befolkningen 1999-2009 Publisert. Tilsvarende tall for menn var 74 prosent i 1999 og 76 prosent i 2009. Den eldre befolkningen har hatt en

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, og særlig har kvinner med innvandrerbakgrunn lavt sysselsettingsnivå

   Publikasjon
  • Samvær og bidrag 2002-2004

   Sluttrapport

   Publisert:

   Rapporter 2008/45 Sluttrapport Samvær og bidrag 2002-2004 Publisert: 1. august 2008 På grunnlag av to utvalgsundersøkelser gjennomført av Statistisk sentralbyrå, har vi gjennom en rekke rapporter og a

   Publikasjon
  • Utviklingen i levealder og utforming av delingstall i et reformert pensjonssystem

   Publisert:

   Rapporter 2008/23 Utviklingen i levealder og utforming av delingstall i et reformert pensjonssystem Publisert: 6. juni 2008 Gjennom sitt vedtak om pensjonsreformen i mai 2005 ga Stortinget sin tilslut

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, men sysselsettingsandelen blant kvinner og menn varierer etter landbakgrunn

   Publikasjon
  • Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004

   Publisert:

   Notater 2007/48 Kvaliteten på opplysningene om barnebidrag i Statistisk sentralbyrås undersøkelser om Samvær og bidrag 2002 og 2004 Publisert: 12. oktober 2007 I prosjektet Samvær og bidrag 2002-2004

   Publikasjon
  • Barnebidrag før og etter bidragsreformen

   En analyse av undersøkelsene om samvær og bidrag 2002 og 2004

   Publisert:

   Rapporter 2007/34 En analyse av undersøkelsene om samvær og bidrag 2002 og 2004 Barnebidrag før og etter bidragsreformen Publisert: 11. oktober 2007 1. oktober 2003 ble det innført nye regler for bere

   Publikasjon
  • Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2005/41 Dokumentasjonsrapport Undersøkelsen om samvær og bidrag 2004 Publisert: 26. september 2005 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Undersøkelsen o

   Publikasjon