Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Helse (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 115 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Kommunehelseprofiler - nytt styringsverktøy for kommunene

   Publisert:

   bydelstall for Oslo. Frem mot neste publisering vil profilene bli bygget ut med ytterligere indikatorer og faglig informasjon

   Artikkel
  • Høy vekst i utgifter til helseinstitusjoner - men fylkesvise variasjone

   Publisert:

   . I 2001 brukte Oslo og Finnmark mest per innbygger både til somatiske og psykiatriske institusjoner. Allikevel er det store variasjoner i fylkenes utgifter per innbygger. I 2001 brukte Oslo og Finnmark mest per innbygger

   Artikkel
  • Barn og unges miljø og helse 2011

   Utvalgte indikatorer om barn og unges fysiske og sosiale miljøfaktorer

   Publisert:

   . Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert i lavinntektsgruppa, og det er flere barn fra lavinntektsfamilier i Oslo enn andre steder i landet. Selv om få oppgir økonomiske

   Publikasjon
  • Mange har god helse, færrest i Finland

   Publisert:

   helseulikheter. Problemstillinger og forskningsfunn , Oslo: Helse­direktoratet. Eurostat 2010: Analysing the socioeconomic determinants of health in Europe: new

   Artikkel
  • Latterepidemier og eksemplets makt

   Publisert:

   på en kafé inne på Oslo S, landets mangeårige kommunikasjonssentrum, forteller en mann en vits, en helt ny vits, til et par av sine venner åndedrag, og forestill deg følgende: Det er en solfylt fredag ettermiddag, og på en kafé inne på Oslo S, landets

   Artikkel
  • Tannhelse

   Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk

   Publisert:

   låge inntekter som har høgast tannhelseutgifter, og personar busett i Oslo og Akershus har

   Publikasjon
  • Barn og overvekt - kan me dra slutningar?

   Publisert:

   høgast førekomst av overvekt og feite, har Agder og Rogaland (16 prosent) og Akershus og Oslo (19 prosent) minst i 2008. Grunnlagstala viser at førekomsten var store sosiodemografiske skilnader i førekomsten av overvekt og feite blant tiandeklassingar i Oslo (Lien mfl. 2007). Resultata viste mellom anna at

   Artikkel
  • Hva skjer med helsen vår midt i livet?

   Publisert:

   ) har et helsemessig gunstigere kosthold. Denne gruppen spiser mer frukt og grønnsaker enn grupper med kortere eller ingen utdanning (St.meld. nr. 20 (2006-2007). En helseundersøkelse gjennomført i Oslo, HUBRO, (Grøtvedt 2002 (Rødje mfl. 2004). Undersøkelser av det fysiske aktivitetsnivået til ungdom i Oslo (UNGHUBRO

   Artikkel
  • Dårligere helse blant innvandrerne

   Publisert:

   ) gjennomførte tidlig på 2000-tallet to epidemiologiske undersøkelser blant bosatte i Oslo, de såkalte HUBRO-undersøkelsene. En rapport fra disse undersøkelsene): Helseprofil for Oslo - ungdom, voksne og eldre, Publisert på Internett 27.10.2003, oppdatert 29. 1.2008, Separate rapporter for barn og unge, voksne og eldre

   Artikkel
  • Eldre er tilfreds med livet - eller er det bare noe de tror?

   Publisert:

   , change, and covariance, Oslo: Department of Psychology Faculty of Social Sciences University of Oslo: Unipub. Næss, S. (1992): Alder og livskvalitet): Inadequate living conditions and yet satisfied in old age (No. 5/85), Oslo: Norsk Gerontologisk Institutt. Watson, D., Clark, L.A., og Tellegen, A. (1988

   Artikkel
  • De fleste har under én times reise til akuttmottak

   Publisert:

   en oversikt over akuttmottak utarbeidet av professor Torgeir B. Wyller, Universitetet i Oslo

   Artikkel
  • Dobbeltarbeidende seniorer

   Publisert:

   . I motsatt ende finner vi Agder og Rogaland samt Oslo og Akershus med 13 og 14 prosent høyest gjennomsnittsalder (Høydal og Rustad, 2009). Oslo og Akershus har en yngre befolkning, og en

   Artikkel
  • Helse - flere velger alternativt

   Publisert:

   (3): pp. 365-88. Fugelli Per (2003): 0-visjonen: essays om helse og frihet, Oslo: Universitetsforlaget, 2003. Goldstein, Michael (2004): The Persistence forlag, Oslo, 1975. Lima, Ivar Andreas Åsland (2004): Den økende folkelige og politiske støtte til alternativ behandling. En analyse av vitenskapelig og

   Artikkel
  • Trær og det gode liv liv?

   Publisert:

   velværeperspektiv kan tilsi en mer moderat fortetning. I Oslo og flere andre byer minket tilgangen til trygge leke- og rekreasjonsarealer svakt fra 1999 til 2006

   Artikkel
  • Hva dør man av i EU - og i Norge?

   Publisert:

   føre til arteriosklerose i årene, som igjen gir sykdommer som tette hjerte- og hjerneårer. En studie av endring i risikofaktorer for hjerte- og karsykdommer blant menn i Oslo gjennom 28 factors. Tidsskrift for Den norske lægeforening (2006): Endring i risikofaktorer for hjerte- og karsykdom blant menn i Oslo gjennom 28 år, 2006:126:2240-5

   Artikkel