Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 771
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus

  Rapporter 2015/11 Befolkningens utdanningsnivå og arbeidsmarkedsstatus Publisert

 3. Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring

  Rapporter 2013/23 Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring Publisert: 3

 4. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

  større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og

 5. Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge

  » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk

 6. Integrering av innvandrere i Norge

  tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers

 7. Innvandring og innvandrere i Norden

  . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen

 8. Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

  Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

 9. Monitor for sekundærflytting

  flytte mellom bydelene enn å flytte ut av hovedstaden. Personer med flyktningbakgrunn som kommer til Norge, blir i utgangspunktet bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor

 10. Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år

  årene 1967 til 2018 ble befolkningen i Norge tilført 1,44 millioner utenlandske statsborgere, hvorav ti prosent ble født i Norge

 11. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

  . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere

 12. Overføringsflyktninger 2019

  1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år

 13. Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

 14. Holdninger til innvandrere og innvandring 2019

  . Gå til den nyeste publikasjonen Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019

 15. Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

  økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen

 16. Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9931-5 ISBN (trykt