Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 82 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Økonomi, helse og livskvalitet

   En analyse av Levekårsundersøkelsen EU-SILC 2017

   Publisert:

   «svært tyngende». I hele befolkningen er andelen 7 prosent. Det er utgiftene til tannbehandling som tynger aller mest. Gruppa som; anslagene varierer mellom 2 og 8 prosent av den voksne befolkningen. Analysen viser at dette er en gruppe som rapporterer om usedvanlig mange økonomiske problemer. Det er også

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Rusundersøkelsen 2020

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   kartlegge befolkningens bruk og vaner knyttet til alkohol, tobakk og andre rusmidler. Populasjonen er befolkningen i Norge. Utvalget er trukket blant personer i alderen 16–79 år. Fordi det er et ønske å kunne få detaljert informasjon om unge, er det trukket et tilleggsutvalg

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse 2019

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   : 26. oktober 2020 Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen). Levekårsundersøkelsen om helse har som mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Etterspørselen etter omsorgsplasser med heldøgnsbemanning mot 2060

   Betydningen av flere eldre, helsetilstand og familieomsorg

   Publisert:

   . Dette gjelder utviklingen i befolkningen etter kjønn og alder, kjønns- og aldersavhengigheten i bruken av HDOP, aldersspesifikk

   Publikasjon
  • Frisklivssentraler og tilsvarende helsefremmende tilbud i norske kommuner 2019

   Analyse av tilbud for livsstilsendringer og mestring av sykdom

   Publisert:

   tilby helsefremmende og forebyggende helsetjenester til befolkningen, men står fritt til å organisere dette arbeidet endre levevaner og mestre sykdom. I tillegg er det en målsetning at frisklivssentraler skal bidra til helhetlige, koordinerte helsetjenester samt motvirke sosiale forskjeller i levevaner og helse i befolkningen

   Publikasjon
  • Personer med funksjonsnedsettelse – muligheter og begrensninger i måling av effekter av Covid-19

   Publisert:

   . Befolkningen rammes ulikt, og for noen grupper i samfunnet kan konsekvensene bli omfattende og langvarige utviklings­hemmede og sammenlikne tilsvarende bruk blant befolkningen generelt, ved hjelp av informasjon fra databasen Kontroll og utbetaling av helserefusjoner (KUHR

   Publikasjon