Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 82 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Barn og unges miljø og helse 2011

   Utvalgte indikatorer om barn og unges fysiske og sosiale miljøfaktorer

   Publisert:

   . Hver fjerde innbygger i Norge er i aldersgruppen 0-20 år. Mens befolkningen i alt øker, er det blitt

   Publikasjon
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2035

   Dokumentasjon av beregninger med HELSEMOD 2012

   Publisert:

   . Behovene for helsepersonell vil øke sterkt i årene framover på grunn av aldringen av befolkningen. På videregående nivå

   Publikasjon
  • Skader og skaderisiko blant personer med nedsatt funksjonsevne

   En kunnskapsoversikt

   Publisert:

   høyere enn blant voksne uten funksjonshemming. I befolkningen generelt er menn mer utsatt for skader enn kvinner, og yngre i noe større grad enn eldre høyere blant personer 55 år over sammenlignet med befolkningen i samme aldersgruppe

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2012

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2012 å. Av desse var 41 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var nær 75 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Udekt behov for tannlegetenester

   Internasjonale samanlikningar og analysar av sosiale og regionale skilnader i Noreg

   Publisert:

   påverkar sannsynet for å ha eit udekt behov for tannlegetenester i den norske befolkninga

   Publikasjon
  • Personer med nedsatt funksjonsevne

   Indikatorer for levekår og likestilling

   Publisert:

   finne frem til et indikatorsett som gir et bilde av funksjonshemmedes levekår og grad av likestilling, samt i hvilken grad denne delen av befolkningen deltar på

   Publikasjon
  • Eldres bruk av helse- og omsorgstjenester

   Publisert:

   : 27. juni 2013 Ved siste årsskifte var 13 prosent av befolkningen i Norge 67 år eller eldre, og andelen vil står for halvparten av tilveksten av årsverk de siste årene. Ved siste årsskifte var 13 prosent av befolkningen i Norge 67 år eller eldre

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2013

   Publisert:

   gjennomførte årleg sidan 2002. Nær 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år svarte i 2. kvartal 2013 at dei har ei funksjonshemming

   Publikasjon
  • Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2012

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   mål å følge helsetilstanden til den norske befolkningen. Sentrale tema er sykdommer, virkninger av sykdom, symptomer på

   Publikasjon
  • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

   Publisert:

   . Behovet fremskrives til 2060 ved å kombinere Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av befolkningen fordelt på alder og

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2014 å. Av desse var 43 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt i alderen 15-66

   Publikasjon
  • Helsefakta – Norge i verden

   Fakta om helsetilstand og helsetjenester i Norge

   Publisert:

   . • Stadig færre røyker. I 2014 røykte 14 prosent av den mannlige befolkningen, mens 13 prosent av kvinnene røykte. Samtidig drikker vi mer. I 2012 drakk 19 prosent av befolkningen alkohol to ganger i uken eller oftere

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon
  • Utgifter til behandling hos tannlege

   Ein sosioøkonomisk analyse av vaksne mottakarar av folketrygdrefusjonar

   Publisert:

   stønadsmottakarar og blant personar med låg utdanning samanlikna med resten av den vaksne befolkninga. Den vaksne befolkninga over 21 år skal i utgangspunktet betale for behandling hos tannlege og tannpleiar sjølve

   Publikasjon