Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Helse (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 82 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Yrke og dødelighet 1960 - 2000

   Publisert:

   Rapporter 2009/05 Yrke og dødelighet 1960 - 2000 Publisert: 10. mars 2009 Hovedtrekkene i dødelighetsforskjellene mellom yrkesklasser av menn viser at dødeligheten er lavest i akademiske yrker. De fle

   Publikasjon
  • Sosiale ulikheter i bruk av helsetjenester

   En analyse av data fra Statistisk sentralbyrås levekårsundersøkelse om helse, omsorg og sosial kontakt

   Publisert:

   , følger en sosial gradient gjennom hele befolkningen (gradienttilnærmingen). Bruken av ulike typer av helsetjenester antas å

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   . Heile 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav å ha ei funksjonshemming i 2008. Av desse var om lag 45 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 77 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Helseutgifter, økonomi og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne, foreløpig rapport

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne (LKF2007)

   Publisert:

   Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008, som vil gi data om helseutgifter i hele befolkningen. I denne. Storbrukere av helsetjenester Når det gjelder bruk av noen typer helsetjenester har vi sammenlikningsdata for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Unge uføres levekår

   Publisert:

   – 39 prosent mot 44 i befolkningen ellers. Det er tre til fire ganger større andel av dem som ble uføre i ung alder som har vansker når det gjelder turgåing, løfte og bære gjenstander og å gå i trapper, i forhold til befolkningen ellers

   Publikasjon
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Faktahefter Kvinner og menn i Norge Dette er Kari og Ola 2010 Publisert: 1. februar 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette er Kari og Ola prese

   Publikasjon
  • Helseutgifter og levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

   Analyse av data fra Levekårsundersøkelsen om helse, omsorg og sosial kontakt 2008

   Publisert:

   år med hele befolkningen i samme aldersgruppe. Storbrukere av helsetjenester Personer med nedsatt funksjonsevne brukte betydelig mer enn totalbefolkningen av nesten alle typer helsetjenester vært hos legespesialist sammenliknet med befolkningen. Tre ganger så mange med nedsatt funksjonsevne hadde

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 4. kvartal 2009 å ha ei funksjonshemming, her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter. Av desse var 43,1 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid.Samanlikna med 2

   Publikasjon
  • Tannhelse

   Personell og kostnader, tannhelsetilstand og tannlegebesøk

   Publisert:

   . Rapportering av tannlegekonsultasjonar i den vaksne befolkninga gir eit uttrykk for befolkninga si bruk av tannhelsetenester år og eldre skjer i all hovudsak gjennom eigenbetaling. Det finst relativt lite informasjon om kor mykje befolkninga faktisk betalar hos tannlege og kor mykje av betalinga dei

   Publikasjon
  • På like vilkår?

   Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne

   Publisert:

   levekår sammenlignet med referansetall for hele befolkningen. Gruppen med nedsatt funksjonsevne er definert som personer med nedsatt syn, nedsatt

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   på arbeidsmarknaden og sjå korleis deira situasjon skiljer seg frå andres. 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2010 å. Av desse var 43,6 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid. Dette er på om lag same nivå som i 4. kvartal 2009

   Publikasjon
  • Sosiale forskjeller i innvandreres helse

   Funn fra undersøkelsen Levekår blant innvandrere 2005/2006

   Publisert:

   (10 ulike land) og kjønn. Den innbyrdes sammenhengen mellom indikatorene er sterk, som oftest sterkere enn for hele befolkningen, og rettferdiggjør at de. Innvandrere evaluerer sin helse negativt i større grad enn hele befolkningen når tallet på rapporterte somatiske sykdommer

   Publikasjon
  • Tannhelsetilstand og tannlegetenester

   Analysar av regionale og sosiale skilnader i eigenvurdert tannhelse, tannstatus, bruk av tannlegetenester og eigenbetaling hos tannlege

   Publisert:

   . november 2010 I rapporten blir den eigenvurderte tannhelsa, tannstatusen, bruken av tannlegetenester og eigenbetalinga hos tannlege i befolkninga 21 år og eldre analysert. I rapporten blir den eigenvurderte tannhelsa, tannstatusen, bruken av tannlegetenester og eigenbetalinga hos tannlege i befolkninga 21

   Publikasjon
  • Barn og unges miljø og helse

   Prosjektrapport fra arbeidsgruppen

   Publisert:

   Notater 2011/03 Prosjektrapport fra arbeidsgruppen Barn og unges miljø og helse Publisert: 15. januar 2011 Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av He

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2011

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2011 å. Av desse var 42,3 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 73,9 prosent i arbeid

   Publikasjon