Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (9)

Vis alle

Statistikk

 • Bygg, bolig og eiendom (9)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 9 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Utvikling i boforhold 1987-1997

   Rapport til Boligutvalget

   Publisert:

   at forskjellen mellom landsdelene er blitt litt redusert. Andelen av befolkningen som bor i økte for den voksne befolkningen fra 26 til 32 prosent. Andelen som bor svært romslig økte mest i de gruppene som i utgangspunktet bodde mest romslig, nemlig eldre

   Publikasjon
  • Innvandreres bo- og flyttemønstre i Oslo rundt årtusenskiftet

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom ISBN (elektronisk) 82-537-7067-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 81

   Publikasjon
  • Innvandreres bostedspreferanser - årsak til innvandrertett bosetting?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting, Bolig og boforhold, Bygg, bolig og eiendom ISBN (elektronisk) 978-82-537-8564-6 ISBN

   Publikasjon
  • Hvordan måle boutgiftsbelastning?

   En diskusjon av forholdet mellom inntekter og utgifter til bolig

   Publisert:

   slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen slår ut i ulike andeler med høy boutgiftsbelastning, både totalt og blant enkelte grupper i befolkningen

   Publikasjon
  • Bolig og boforhold

   - for befolkningen og utsatte grupper

   Publisert:

   Rapporter 2018/13 - for befolkningen og utsatte grupper Bolig og boforhold Publisert i bredden og i dybden når vi undersøker boforholdene i befolkningen. I kapittel 2 tar vi for oss boligeierskap og ser

   Publikasjon
  • Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold

   Publisert:

   Oppdragsgiver Kommunal -og moderniseringsdepartementet Emner Befolkning, Bolig og boforhold, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Får de som har rett på det bostøtte?

   Kjennetegn ved faktiske og potensielle bostøttemottakere

   Publisert:

   . Grunnen til dette er at vi ikke har sikker informasjon om boutgifter for hele befolkningen

   Publikasjon
  • Scenarioanalyser av tilgjengelighet i den norske boligmassen

   Publisert:

   forholdet mellom tilgjengelige boliger og framskrevet alderssammensetning i befolkningen

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon