Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 353 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Eldre innvandrere i Norge. Demografi, boforhold, inntekt, formue og helse

   Publisert:

   . Fordelingen mellom de ulike fylkene varierer likevel mye. Eldre innvandrere er i likhet med alle innvandrere sett under ett, klart sentralisert i Viken og Oslo

   Publikasjon
  • Tettsteders befolkning og areal

   Publisert:

   0723 Bjertnestunet 3034 Nes 374 0,20 1 859 0801 Oslo i alt 1 043 168 270,45 3 857 0301 Oslo Rælingen 14 537 4,48 3 247 3031 Nittedal 10 766 4,83 2 227 3049 Lier 2 446 1,61 1 516 0802 Movatn 0301 Oslo 294 0,54 547 1001 Hamar i alt 28 535 13,95 2 045 3403 Hamar 26 121 12,17 2 147 3411 Ringsaker

   Statistikk
  • Lengst pappaperm blant lærere, men langt fra en likedeling

   Publisert:

   ). Oslo: Universitetsforlaget. Hasane, S. (2020). Færre i jobb med økt engangsstønad? Arbeid og velferd (3), 27 – 44. Hentet fra https://www.nav.no/no/nav-og

   Artikkel
  • Nå er vi over 5,4 millionar

   Publisert:

   . kvartal, seier Ane Margrete Tømmerås i SSB. I høve til folketalet var det flest fødde i Oslo, deretter Rogaland og Trøndelag. Flyttetap i storbyar Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger og Tromsø hadde alle ein nedgang i folketalet i 2. kvartal

   Artikkel
  • Mer bofaste flyktninger

   Publisert:

   . De som blir bosatt i Oslo, er mest bofaste, mens det er større fraflytting fra de nordligste fylkene. Færrest ble bosatt i Oslo, Møre og Romsdal og Rogaland. Ettersom kohortene er blitt større, har det også vært en

   Artikkel
  • Folkevekst på 7 400 personar i 1. kvartal

   Publisert:

   dødelegheit og framleis låg innvandring prega utviklinga. Samstundes flyttar rekordmange ut av Oslo. – Det siste Oslo har auka mykje, seier rådgjevar Magnus Haug i SSB. Folkeveksten på 7 400 personar er klart

   Artikkel
  • Koronaflytting og andre flyttinger i 2020

   Publisert:

   . 2020 Nettoinnflytting Nettoinnvandring Samlet nettoflytting Viken 7309 1601 8910 Oslo -2758 951 -1807 Innlandet -402 456 54 Vestfold og Telemark 1584 1025 2609 Agder 335 781 1116 Rogaland -804 1385. To av dem er Nordland og Troms og Finnmark. I tillegg er det Oslo. Uvanlig stor utflytting fra Oslo At ikke Oslo hadde

   Artikkel
  • Flyttinger

   Publisert:

   Hele landet 65 023 15 326 49 697 66 855 11 426 55 429 -1 832 3 900 -5 732 Viken 46 664 7 986 38 678 37 754 6 385 31 369 8 910 1 601 7 309 Oslo 42 049 8 731 33 318 43 856 7 780 36 076 -1 807 951 -2 758 139 133 25,9 Mellom seks landsdeler (2020-) 89 630 16,7 1Oslo og Viken er her regnet som ett fylke. 2Landsdeler: Oslo og Viken; Innlandet; Agder og Sør-Østlandet

   Statistikk
  • Nok en gang rekordlav fruktbarhet

   Publisert:

   målt til 2,20, som er 0,20 lavere enn i 2019. Høyest fruktbarhet i Rogaland og lavest i Oslo Rogaland hadde den vært lavest i Oslo, noe den også var i 2020 med 1,38. Dette er derimot ikke det laveste nivået målt i Oslo

   Artikkel
  • Laveste økning i bosatte innvandrere siden 2002

   Publisert:

   790497 188757 2021 800094 197848 Færre innvandrere i Oslo I 2020 økte det totale folketallet i Oslo med 3 500 sammenlignet med året før. Samtidig gikk antall innvandrere ned med vel 450 personer og utgjør i 2021 om lag 177 000 personer, noe som er vel 25 prosent av befolkningen i Oslo

   Artikkel
  • Ekteskap og skilsmisser

   Publisert:

   Inngåtte ekteskap Skilsmisser Separasjonar Hele landet 16 151 9 355 10 115 Østfold (-2019) 0 0 0 Akershus (-2019) 0 0 0 Oslo 2 746 1 148 1 218 Hedmark

   Statistikk
  • Stadig flere kvinner blant ledere

   Publisert:

   øverst i 2019 troner Oslo der kjønnsforskjellen er minst, med 59 prosent mannlige og 41 prosent kvinnelige ledere Oslo 58.9 41.1 Hedmark (-2019) 62.4 37.6 Oppland (-2019) 62.9 37.1 Buskerud (-2019) 65.1 34.9 Vestfold (-2019) 67.4 32.6 Telemark (-2019) 64.5 35.5 Aust

   Artikkel
  • Indikatorer for kjønnslikestilling i kommunene

   Publisert:

   tar hele fedrekvoten eller mer av foreldrepengeperioden Østfold (-2019) 56,8 Akershus (-2019) 68,5 Oslo 63,4 Hedmark) 85,3 86,1 86,9 87,7 87,5 88,2 88,6 89,1 89,6 89,9 90,1 Akershus (-2019) 90,7 91,1 91,0 91,4 91,3 91,8 91,8 92,4 92,6 92,5 92,6 Oslo 83,4 84,7 84,8 85,3 85,0 85,7 86,5 87,8 88,2 89,2 90,3 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

   Publisert:

   . Oslo er den kommunen i landet som flest personer har innvandret til. Innvandrere fra EU Båtsfjord passerte Oslo i andel innvandrere, og har nå 28,3 og 26,7 prosent innvandrere, mens andelen for Oslo er 25,6 prosent

   Publikasjon
  • Lågaste folkeauke sidan 2001

   Publisert:

   15859 21349 2018 14280 18103 2019 13811 25327 2020 12368 11327 Eit døme på korleis dette påverkar einskildkommunar er Oslo, der nettoinnvandringa for fyrste gong sidan 2000 er. Korkje nettoflyttinga eller folkeauken har vore så låg i Oslo sidan 2000. – Fjerde kvartal 2020 var det fyrste fjerdekvartalet med nedgang i folketalet i Oslo sidan 2001

   Artikkel