Søk

Viser 15 av 83
Sorter:
 1. Krigen i Ukraina ga historisk innvandrervekst

  spesialrådgiver Minja Tea Dzamarija. I begynnelsen av 2023 bodde det 36 800 ukrainere i landet

 2. Hvordan presterer flyktninger på skolebenken?

  seg godt på arbeidsmarkedet (Dzamarija 2016). Blant dem som har ankommet landet som enslige mindreårige flyktninger, er det også en relativt stor

 3. Hvem er arbeidsinnvandrerne fra de nyeste EU-landene?

  /artikler-og-publikasjoner/stor-variasjon-i-innvandreres-husholdningssammensetning Andresen, S. M. H., Bye, K. Snellingen, Dzamarija, M. T., Epland, J

 4. Dødelighet blant innvandrere etter innvandringsgrunn - SSB

  : Astri Syse / Minja T. Dzamarija Åpne og les artikkelen i PDF (810 KB) Innvandrere har lavere dødelighet enn norskfødte

 5. Barn og unge med innvandrerbakgrunn - SSB

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerbakgrunn Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Trygve Kalve Serie og -nummer Notater 2004/31 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 6. Barn i vedvarende lavinntekt klarer seg litt dårligere i utdanning og arbeid

  Epidemiology, dyab066) Kirkeberg, M. I., M. T. Dzamarija, N.V.L., Bratholmen & F. Strøm (2019). Norskfødte med innvandrerforeldre- hvordan går det med dem

 7. Visualisering av innvandringsgrunner - SSB

  . Innvandrere kommer for å jobbe, studere, få beskyttelse eller forenes med sine nærmeste. Forfatter: Minja Tea Dzamarija / Thomas

 8. Norske barn i utlandet - SSB

  : Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Notater 2004/71 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 9. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Samlet fruktbarhetstall, etter mors landbakgrunn. 2000, 2015 og 2016- SSB

  : Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 10. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Levendefødte, etter landbakgrunn. 2016 - SSB

  : Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 11. Innvandrere og deres norskfødte barn -- gruppenes sammensetning - SSB

  . Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

 12. Store ulikheter i formue - SSB

  Norge sammenlignet med familieinnvandrere og flyktninger (Dzamarija, 2013). Dersom formålet med å innvandre til Norge er arbeid, kan sparing i mer likvide

 13. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Inngåtte ekteskap blant innvandrere, etter kvinnens og mannens landbakgrunnog ektefellens innvandringsbakgrunn. 2016 - SSB

  . Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon@ssb.no 21 09 46 42

 14. Stadig flere som fødes i Norge har innvandrerbakgrunn - Samlet fruktbarhetstall, etter mors landbakgrunn. 1998-2016 - SSB

  : Befolkningsstatistikk, Statistisk sentralbyrå. Innvandring og innvandrere Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 15. Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn - SSB

  . Om publikasjonen Tittel Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2014/16 Utgiver Statistisk sentralbyrå