Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Befolkning (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 58 treff for "dzamarija" på nettstedet

  Sorter etter:
  • "Halve Norge" har sagt ja

   Publisert:

   inngåtte ekteskap i Norden på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija 49 prosent av hele den norske befolkningen (fra 15 år og over

   Artikkel
  • "Halve Norge" har sagt ja

   Publisert:

   inngåtte ekteskap i Norden på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Om lag 1 757 000 nordmenn hadde inngått ekteskap per 1 inngåtte ekteskap i Norden på slutten av 1990-tallet. Forfatter: Minja Tea Dzamarija 49 prosent av hele den norske befolkningen (fra 15 år og over

   Artikkel
  • Oppdatert statistikk om barn og unge

   Publisert:

   . - Nettsidene gir brukerne en unik mulighet til å ha enkel tilgang, og god oversikt over, statistikk om gruppen barn og unge, sier de ansvarlige for sidene Trude Jakobsen og Minja Tea Dzamarija. Forfatter. - Nettsidene gir brukerne en unik mulighet til å ha enkel tilgang, og god oversikt over, statistikk om gruppen barn og unge, sier de ansvarlige for sidene Trude Jakobsen og Minja Tea Dzamarija. Forfatter

   Artikkel
  • Barn og unge med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerbakgrunn Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Trygve Kalve Serie og -nummer Notater 2004/31 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Norske barn i utlandet

   Utvalgte land: Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania

   Publisert:

   : Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Notater 2004/71 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Innvandrerbefolkningen er mangfoldig

   Publisert:

   ). I 2004 stod imidlertid europeere for den største nettoinnvandringen (les mer om dette i artikkelen om befolkning i denne utgaven av Samfunnsspeilet og Forgaard og Dzamarija 2004). Innvandrere = begge foreldre førstegenerasjonsinnvandrerne er over halvparten i alderen 20-44 år (se Forgaard og Dzamarija 2004). De fleste innvandrere bor i sentrale

   Artikkel
  • Grenseløs kjærlighet?

   Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge

   Publisert:

   . Minja Dzamarija, Seksjon for befolkningsstatistikk, har utarbeidet store deler av teksten og tabellene til kapittel 7

   Publikasjon
  • Hva skal «innvandreren» hete?

   Publisert:

   byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Et inkluderende samfunn forutsetter en inkluderende ordbruk byrået og andre har hatt med dem. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Norge er blitt et flerkulturelt samfunn med mange ulike etniske grupper

   Artikkel
  • Nye betegnelser om innvandrere

   Publisert:

   ”innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre”. Det skriver Minja Tea Dzamarija i en artikkel i Samfunnsspeilet 4/2008 der hun. Derfor vil SSB heretter gruppere land etter verdensdeler. Mer presist Dzamarija påpeker at de nye betegnelsene er mer presise

   Artikkel
  • Barnefattigdom, et innvandrerproblem

   Publisert:

   . Forfatter: Minja Tea Dzamarija Norskfødte barn og unge med innvandrerforeldre er nesten like aktive innenfor utdanning og arbeid som jevnaldrende i resten av befolkningen. Forfatter: Minja Tea Dzamarija Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen

   Artikkel
  • Barn og unge med innvandrerforeldre

   Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked

   Publisert:

   . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerforeldre. Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2010/12 Utgiver Statistisk sentralbyrå

   Publikasjon
  • Hvor mange innvandrere er det – og blir det – i Norge?

   Publisert:

   Minoritetsbefolkning For en nærmere diskusjon av disse og andre begreper og betegnelser, se Østby (2006a, 2006b), Dzamarija (2008) og Høydahl (2008). Personer med/Statistik/dokumentation/kvalitetsdeklarationer/befolkningsfremskrivning-for-danmark.aspx) Dzamarija, M. T. (2008): Definisjoner og betegnelser i

   Artikkel
  • Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

   Publisert:

   ? Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2013/34 Utgiver Statistisk sentralbyrå utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Publikasjon
  • Stort mangfold i lille Norge

   Publisert:

   deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad deres barn med sin flerkulturelle bakgrunn sette preg på landet. Forfatter: Kristina Kvarv Andreassen / Minja Tea Dzamarija / Tove Irene Slaastad Ordet mangfold dukker stadig opp i offentlighet og samfunnsdebatter

   Artikkel
  • Hvor i landet betyr EU-innvandringen mest?

   Publisert:

   (Andreassen og Dzamarija 2010). Mens tidligere arbeidsinnvandring i stor grad var konsentrert om hovedstadsregionen og noen få andre regioner (Østby 2004 (2004); Aalandslid og Østby 2007 ) Andreassen, K.K. og M.T. Dzamarija (2010): «Befolkning», i Innvandring og innvandrere 2010, Statistiske analyser 119, Statistisk sentralbyrå, 15-46. ( http

   Artikkel