Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 419 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2012

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Innvandrernes fordeling og sammensetning på kommunenivå

   Publisert:

   . Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 13,1 prosent av befolkningen i Norge ved inngangen til 2012 største andelen arbeidsinnvandrere i befolkningen finner vi i mange små fiskerikommuner, og dessuten sentralt i Rogaland

   Publikasjon
  • Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-8730-5 ISBN (trykt) 978-82-537-8729-9 ISSN 1892-7513 Antall sider 69 Målform

   Publikasjon
  • Utvandring fra Norge 1971-2011

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-8722-0 ISBN (trykt) 978-82-537-8721-3 ISSN 1892-7513 Antall sider 94 Målform

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2001-2010

   Publisert:

   året etter bosetting som har gått ned. Året etter bosetting flytter flyktningene sjeldnere enn befolkningen for øvrig. De påfølgende Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-8637-7 ISBN (trykt) 978-82-537-8635-3 ISSN 1892-7513 Antall sider 65 Målform

   Publikasjon
  • Samlivsinngåelse blant norskfødte kvinner og menn med innvandrerforeldre

   Publisert:

   (18 prosent av innvandrere og 43 prosent av den øvrige befolkningen). Vi finner en høyere andel samboere blant første samlivet senere enn personer i den øvrige befolkningen. Skiller vi mellom inngåelse av første samliv som var samboerskap og ekteskap finner vi at det

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2012

   Publisert:

   . Befolkningen deler seg som i fjor omtrent på midten når det gjelder holdningen til å ta imot flyktninger norskfødte barn, uansett landbakgrunn, et mer velvillig standpunkt enn den øvrige befolkningen. Det gjelder for eksempel i

   Publikasjon
  • Overføringsflyktninger i Norge

   Publisert:

   større grad i hovedstadsområdet enn befolkningen generelt. Rundt 9 800 overføringsflyktninger var sysselsatt i 4. kvartal 2010. Overføringsflyktninger har naturlig nok lavere inntekt enn hele befolkningen, men forskjellene til andre typer flyktninger er svært små

   Publikasjon
  • Dette er Svalbard 2012

   Hva tallene forteller

   Publisert:

   Omslagsdesign Siri Boquist, Helga Nordermoen Emner Folketall, Befolkning ISBN (elektronisk) 978-82-537-8376-5 ISBN

   Publikasjon
  • Overgang til norsk statsborgerskap 1977-2011

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

   Publisert:

   sekundærflytting kohort for kohort fortsetter. Spesielt flyttingen det første året har avtatt. Året etter bosetting flytter faktisk flyktningene mindre enn befolkningen for. Året etter bosetting flytter faktisk flyktningene mindre enn befolkningen for øvrig. Det kan neppe være andre forklaringer enn Introduksjonsordningen

   Publikasjon
  • Norway's population groups of developing countries' origin

   Change and integration

   Publisert:

   Rapporter 2013/10 Norway's population groups of developing countries' origin Change and integration Publisert: 19. mars 2013 Gjennom et samarbeidsprosjekt vil det bli mulig å sammenligne detaljert de

   Publikasjon
  • Regional framskrivning av antall innvandrere 2011-2040

   Modellen REGINN, forutsetninger og resultater

   Publisert:

   . Dette svarer til en vekst i deres andel av befolkningen fra nivået ved forrige årsskifte på 28 prosent til henholdsvis 40, 47 og 56 prosent i 2040 Emner Befolkning, Befolkningsframskrivinger ISBN (elektronisk) 978-82-537-8334-5 ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2011

   Publisert:

   . Befolkningen deler seg omtrent på midten når det gjelder holdningen til å ta imot flyktninger. Disse forskjellene er statistisk signifikante. Befolkningens holdninger varierer etter bakgrunnsfaktorer som

   Publikasjon
  • Unge som innvandret før skolealder - hvor like er de norskfødte med innvandrerforeldre?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 30 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Publikasjon