Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 419 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

   Demografi, utdanning og inntekt

   Publisert:

   . Flest fra Polen og Somalia Barn og unge voksne med innvandrerforeldre utgjør en stadig større andel av befolkningen 0 største andelen av den unge befolkningen under 25 år med 34 prosent. Større andel av barnehagebarna Andelen barnehagebarn med minoritetsspråklig bakgrunn har

   Publikasjon
  • Utvandring blant innvandrere i Norge

   Del 2: Analyser basert på mikrodata

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9291-0 (feil) ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2015

   Publisert:

   . Andelen med daglig eller ukentlig kontakt er 87 prosent, 6 prosentpoeng høyere enn i 2014. Forskjeller i befolkningens holdninger Kvinner er som oftest noe mer liberale eller positive til innvandrere og innvandring enn menn Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv

   Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse

   Publisert:

   , men andelen sysselsatte med innvandringsbakgrunn er imidlertid mindre enn ellers i befolkningen. Uavhengig av bakgrunn gjør jenter det bedre på skolen enn gutter, og tar i større grad høyere utdanning. I overkant av 15 prosent av Norges befolkning er enten innvandrere eller barn av innvandrerforeldre

   Publikasjon
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013

   Publisert:

   øvrige befolkningen i tilsvarende alder. Ikke utbredt med proformaekteskap Det antas fra tid til annen at det Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Skilsmisse blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

   Publisert:

   . desember 2014 Denne rapporten gir en oversikt over den norske befolkning basert på eget, foreldrenes og besteforeldrenes fødeland. 13 prosent av befolkningen er født i utlandet. Denne rapporten gir en oversikt over den norske befolkning basert på

   Publikasjon
  • Utvandring blant innvandrere i Norge

   Del 1: Litteraturstudie, makroanalyse og regionale mønstre

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2014

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i 13 kommuner

   Publisert:

   norskfødte personer med to innvandrere som foreldre, i alt 14 prosent av den samlede befolkningen i Norge) Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-8950-7 ISSN 1892-7513 Antall sider 780

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant personer med flyktningebakgrunn bosatt i Norge i 2003-2012

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2013

   Publisert:

   . Gå til den nyeste publikasjonen SSBs årlige undersøkelse om nordmenns holdninger til innvandrere og innvandring viser at befolkningen hadde mindre tro på lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe. De fleste

   Publikasjon
  • Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn

   Publisert:

   flyttemønsteret blant innvandrere og barn født i Norge av to innvandrerforeldre. Gruppen utgjør en stadig større andel av befolkningen i Norge. Møre og Romsdal er fylket med klart sterkest økning i andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn

   Publikasjon
  • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

   Publisert:

   utgjør innvandrerne i Norge rundt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Fødte og

   Publikasjon