Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 419 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Levekår blant norskfødte med innvandrerforeldre i Norge 2016

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre med befolkningen generelt i samme aldersgruppe. Disse dataene er hentet fra de generelle levekårsundersøkelsene. Helt generelt likner de norskfødte med innvandrerforeldre mer på befolkningen sett under ett enn det innvandrerne fra de samme landene

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2018

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2018 Publisert: 3. september 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hva jobber vi med, hva er de vanlig

   Publikasjon
  • Befolkningsframskrivingene 2018

   Modeller, forutsetninger og resultater

   Publisert:

   . En befolkningsframskriving er en beregning av befolkningens framtidige størrelse og sammensetning strøk, mens mange distriktskommuner får nedgang i folketallet. Vi får en tydelig aldring av den befolkningen, og om femten år vil det for første gang være flere eldre (65+) enn barn og unge (0-19) i Norge

   Publikasjon
  • Norway’s 2018 population projections

   Main results, methods and assumptions

   Publisert:

   Rapporter 2018/22 Norway’s 2018 population projections Main results, methods and assumptions Publisert: 26. juni 2018 Lower population growth, pronounced aging in rural areas and a growing number of i

   Publikasjon
  • Samisk statistikk 2018

   Publisert:

   materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner. Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Rapporter 2018/03 Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 Publisert: 19. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den

   Publikasjon
  • Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring

   Publisert:

   Rapporter 2013/23 Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring Publisert: 3. juni 2013 Rapporten omtaler BEFINN, en modell for framskrivning av befolkningen, og et sett av beregninger

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge 2017

   Publisert:

   .) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

   Publisert:

   . Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9647-5 ISBN

   Publikasjon
  • Betydningen for demografi og makroøkonomi av innvandring mot 2100

   Publisert:

   fra olje- og gassutvinning og avkastning av finansformuen i utlandet som er helt uavhengige av befolkningen. Derfor vil økning i folkemengden isolert sett til at befolkningen ex ante denne økningen må gi fra seg noe av petroleumsformuen til de ekstra innbyggerne

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-9565-2 ISBN (trykt) 978-82-537-9564-5 ISSN 0806-2056 Antall sider 109 Om Rapporter I serien

   Publikasjon
  • Innvandring, innvandrere og livskvalitet

   En litteraturstudie

   Publisert:

   øvrige befolkningen? Hva forklarer eventuelle forskjeller? Hvordan påvirker innvandringen majoritetsbefolkningens livskvalitet Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

   Publisert:

   spørsmål om innvandrere og innvandring. Sammenlignet med tidligere undersøkelser viser årets resultater at befolkningen jevnt over er blitt noe mer skeptiske til innvandring og innvandrere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe

   Publikasjon
  • Dette er Svalbard 2016

   Hva tallene forteller

   Publisert:

   lønn, Energi og industri, Sosiale forhold og kriminalitet, Befolkning, Natur og miljø

   Publikasjon
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon