Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 419 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandring og innvandrere 2000

   Publisert:

   Bjertnæs Serie og -nummer Statistiske analyser 033 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge

   Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå utarbeider mange statistikker som omhandler inn- og utvandring og ulike sider ved den befolkningen med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISSN 1892-7521 Antall sider 269 Målform

   Publikasjon
  • Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (trykt) 82-537-5121-4 ISSN 1890-3479 Antall sider 192 Målform Bokmål Om Sosiale og

   Publikasjon
  • Immigrant women in Norway

   A summary of findings on demography, education, labour and income

   Publisert:

   Rapporter 2002/23 Immigrant women in Norway A summary of findings on demography, education, labour and income Publisert: 21. september 2002 The report Immigrant women in Norway. A summary of findings

   Publikasjon
  • The demographic characteristics of immigrant population in Norway

   Publisert:

   Rapporter 2002/22 The demographic characteristics of immigrant population in Norway Publisert: 9. september 2002 This report presents a demographic analysis of immigration to Norway, and of immigrants

   Publikasjon
  • Framtidens eldre i by og bygd

   Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse

   Publisert:

   . november 2017 Endret: 19. desember 2018 Rettet side 197. Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller. Rapporten beskriver den geografiske fordelingen og variasjonen i den eldre befolkningen i dag, og

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Rapporter 2018/03 Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 Publisert: 19. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den

   Publikasjon
  • Ny sentralitetsindeks for kommunene

   Publisert:

   Notater 2017/40 Ny sentralitetsindeks for kommunene Publisert: 22. november 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Sentralitetsindeksen er en kode med

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon
  • Økonomiske konsekvenser av befolkningsutviklingen for Oslo kommune

   Perspektiver mot 2025

   Publisert:

   :30 Hvordan kan befolkningen i Oslo se ut i år 2025? Og hvordan påvirkes den økonomiske utviklingen i Oslo av forutsatte demografiske endringer frem til år 2025? Denne rapporten utreder hva forventet befolkningsvekst og endringer i befolkningens sammensetning kan bety for Oslo kommunes inntekter og utgifter fram mot 2025

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2017

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2017 Publisert: 9. august 2017 Endret: 13. september 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hvor gamle

   Publikasjon
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

   Publisert:

   Rapporter 2017/13 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Publisert: 24. mai 2017 Endret: 12. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Innvandrere

   Publikasjon
  • Nedgangen i fruktbarheten fra 2010

   Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler

   Publisert:

   Rapporter 2017/12 Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler Nedgangen i fruktbarheten fra 2010 Publisert: 22. mai 2017 Hvorfor får kvinne

   Publikasjon
  • Innvandreres husholdningsstruktur

   En studie av ulike definisjoner på en innvandrerhusholdning

   Publisert:

   » med de mer ensartede innvandrerhusholdningene og den øvrige befolkningen. Et annet eksempel er problemstillinger der man ønsker å

   Publikasjon
  • Slik lages befolkningsframskrivingene

   Publisert:

   , norskfødte barn med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden når vi framskriver befolkningen. Denne metoden krever to typer input

   Publikasjon