Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 412 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Holdning til innvandrere og innvandring

   Spørsmål i SSBs omnibus i august/september 2002

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 45 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2004

   Publisert:

   Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   En deskriptiv analyse om sekundærflyttinger blant flyktninger som ble bosatt i Norge i perioden 1994-2003

   Publisert:

   2006, og viser hvor mange som ble boende og hvor mange som flyttet ut år for år i hver kohort. Flyktningene er fremdeles mye mer mobile enn befolkningen ellers måte som befolkningen ellers er spredt. Etter fem år var flyktning kohorten lang mer konsentrert rundt Oslo. Dette er på ingen

   Publikasjon
  • Innvandrerkvinner i Norge

   Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

   Publisert:

   . Fire hovedtemaer er tatt med: befolkning, utdanning, arbeid og inntekt. Tallene er hovedsakelig på landsnivå Emner Befolkning, Likestilling, Innvandrere ISBN (elektronisk) 82-537-5126-5 ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Gender and migration

   Similarities and disparities among women and men in the immigrant population

   Publisert:

   Rapporter 2008/10 Gender and migration Similarities and disparities among women and men in the immigrant population Publisert: 1. april 2008 Our intention with this report is to present immigrant-rela

   Publikasjon
  • Flyktningers sekundær-flyttinger under 1990-tallet

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting ISBN (trykt) 82-537-4962-7 ISSN 0806-2056 Antall sider 41 Målform

   Publikasjon
  • Beskrivelse av nyankomne flyktningers vei inn i det norske samfunnet

   Notat til Lovutvalget som skal utrede og lage forslag til lovgivning om stønad for nyankomne innvandrere

   Publisert:

   Østby Serie og -nummer Notater 2001/23 Utgiver Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 31 Målform

   Publikasjon
  • Valg av livsløp i det flerkulturelle Norge

   Forløpsanalyser av giftermål og barnefødsler blant kvinner med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   Lappegård Serie og -nummer Rapporter 2004/16 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Fødte og

   Publikasjon
  • Mellom to kulturer

   Fruktbarhetsmønstre blant innvandrerkvinner i Norge

   Publisert:

   Sammendrag

   Emner Befolkning, Fødte og døde ISBN (trykt) 82-537-4839-6 ISSN 0806-2056 Antall sider 54 Målform

   Om publikasjonen

   Emner Befolkning, Fødte og døde ISBN (trykt) 82-537-4839-6 ISSN 0806-2056 Antall sider 54 Målform

   Publikasjon
  • Fakta om ti innvandrergrupper i Norge

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 82-537-6632-7 ISBN (trykt) 82-537-6631-9 ISSN 0806-2056 Antall sider 90 Målform

   Publikasjon
  • Utvandring blant innvandrere

   1975-1995

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting ISBN (trykt) 82-537-4581-8 ISSN 1892-7513 Antall sider 160 Målform

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2002

   Publisert:

   Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Innvandring og innvandrere 2000

   Publisert:

   Bjertnæs Serie og -nummer Statistiske analyser 033 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge

   Hvem er de, hva gjør de, og hvordan lever de?

   Publisert:

   . Statistisk sentralbyrå utarbeider mange statistikker som omhandler inn- og utvandring og ulike sider ved den befolkningen med innvandrerbakgrunn som er bosatt i Norge Omslagsdesign Siri Boquist Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet, Levekår, Innvandrere ISSN 1892-7521 Antall sider 269 Målform

   Publikasjon
  • Innvandrernes bosettingsmønster i Oslo

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (trykt) 82-537-5121-4 ISSN 1890-3479 Antall sider 192 Målform Bokmål Om Sosiale og

   Publikasjon