Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 423 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Enslige mindreårige flyktninger, 2011

   Arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   . Dette er en lavere andel aktive enn i befolkningen generelt i samme aldersgruppe) ved utgangen av 2011. Andelen aktive er dermed en del lavere enn i befolkningen generelt i samme aldersgruppe (86 prosent). Aktivitetsnivået, og

   Publikasjon
  • Valg av ektefelle blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk) 978-82-537-8888-3 ISBN

   Publikasjon
  • Samisk statistikk 2014

   Publisert:

   . Rapporten inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens størrelse og sammensetning, utdanningsforhold, bruk av samisk

   Publikasjon
  • Fruktbarhet og annen demografi hos innvandrere og deres barn født i Norge

   Publisert:

   utgjør innvandrerne i Norge rundt 600 000 personer, eller 12 prosent av befolkningen Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Fødte og

   Publikasjon
  • Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012

   Endringer i ansvar og omsorg for barna når mor og far bor hver for seg

   Publisert:

   Rapporter 2014/02 Endringer i ansvar og omsorg for barna når mor og far bor hver for seg Bosted og samvær 2002, 2004 og 2012 Publisert: 20. januar 2014 Oppdatert 5. mai 2014 Det er en tredobling i and

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2013

   Publisert:

   . Gå til den nyeste publikasjonen SSBs årlige undersøkelse om nordmenns holdninger til innvandrere og innvandring viser at befolkningen hadde mindre tro på lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og til innvandrere som gruppe. De fleste

   Publikasjon
  • Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2013/36 Dokumentasjonsrapport Undersøkelsen om Samvær og bosted 2012 Publisert: 6. november 2013 I dette notatet beskriver Statistisk sentralbyrå gjennomføringen av undersøkelsen om Samvær og

   Publikasjon
  • Bosettings- og flyttemønster blant innvandrere og deres norskfødte barn

   Publisert:

   flyttemønsteret blant innvandrere og barn født i Norge av to innvandrerforeldre. Gruppen utgjør en stadig større andel av befolkningen i Norge. Møre og Romsdal er fylket med klart sterkest økning i andelen av befolkningen med innvandrerbakgrunn

   Publikasjon
  • Yrkes- og familiearbeid i barnefasen

   Endring og variasjon i foreldres tidsbruk 1970-2010

   Publisert:

   . Hvert tiende år gjennomfører SSB tidsbruksundersøkelser blant befolkningen. Dette er store dagbokbaserte undersøkelser av befolkningens tidsbruk som er gjennomført siden 1970. Rapporten «Yrkes- og familiearbeid i barnefasen

   Publikasjon
  • Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper

   Publisert:

   Rapporter 2013/45 Kvinners og menns tidsbruk i ulike livsfaser og familietyper Publisert: 15. oktober 2013 Basert på SSBs tidsbruksundersøkelser fra 1970-tallet og fram til i dag, ser man at tidsbruke

   Publikasjon
  • Statistisk årbok 2013

   Publisert:

   Statistisk årbok Årg. 132 Statistisk årbok 2013 Publisert: 30. september 2013 Årboken presenterer hovedtrekk i den offisielle statistikken innenfor de fleste samfunnsområder i Norge, samt hovedtall fo

   Publikasjon
  • Innvandrernes fordeling og sammensetning på kommunenivå

   Publisert:

   . Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre utgjorde 13,1 prosent av befolkningen i Norge ved inngangen til 2012 største andelen arbeidsinnvandrere i befolkningen finner vi i mange små fiskerikommuner, og dessuten sentralt i Rogaland

   Publikasjon
  • Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-8730-5 ISBN (trykt) 978-82-537-8729-9 ISSN 1892-7513 Antall sider 69 Målform

   Publikasjon
  • Utvandring fra Norge 1971-2011

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-8722-0 ISBN (trykt) 978-82-537-8721-3 ISSN 1892-7513 Antall sider 94 Målform

   Publikasjon
  • Ungdoms levekår

   Publisert:

   Statistiske analyser 136 Ungdoms levekår Publisert: 10. juni 2013 I denne analysen kan du lese om hvordan ungdom og unge voksne (mellom 16 og 30 år) lever i dag. Skole, jobb, økonomi, bolig, venner, f

   Publikasjon