Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 423 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sysselsetting og flytting blant innvandrere belyst ved regional arbeidsmarkedsmobilitet

   Publisert:

   født i Norge av innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen har utviklet seg fra flytte i retning av sentrale arbeidsmarkeder. Arbeidsinnvandrere, nordiske innvandrere og etter hvert befolkningen uten innvandrerbakgrunn, viser svakere

   Publikasjon
  • En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9291-0 (feil) ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Samisk statistikk 2016

   Publisert:

   fått en eldre befolkning enn landet ellers, med en større andel på 50 år og eldre enn i resten av landet. Andelen av befolkningen som er i aldersgruppen 25–39 år i STN-området, er betraktelig mindre enn i hele landet

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2015

   Publisert:

   . Andelen med daglig eller ukentlig kontakt er 87 prosent, 6 prosentpoeng høyere enn i 2014. Forskjeller i befolkningens holdninger Kvinner er som oftest noe mer liberale eller positive til innvandrere og innvandring enn menn Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

   Publisert:

   øvrige befolkningen. Oslo Øst under lupen Oslo er den kommunen i Norge med flest innbyggere med innvandrerbakgrunn, både i andel og i absolutte tall. Mens 15 prosent av Norges befolkning er innvandrere eller

   Publikasjon
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2015

   Hva tallene forteller

   Publisert:

   ? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30? Disse spørsmålene, og mange andre, får du svar på? Hvor mange har fritidsbolig i utlandet? Når hadde norske kinoer sin gullalder? Hvor stor del av befolkningen har sovnet klokken 23.30

   Publikasjon
  • Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge

   Publisert:

   Rapporter 2015/31 Kunnskapsstatus om fruktbarhet og samliv i Norge Publisert: 30. juni 2015 Rapporten gir en oppdatert oversikt over norske studier på områdene fruktbarhet og samliv. Rapporten gir en

   Publikasjon
  • Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge

   Publisert:

   Rapporter 2015/28 Flyttemønstre til og fra Oslo blant barn og unge Publisert: 23. juni 2015 Hvert år flytter det flere barn i førskolealder ut av Oslo, enn det flytter inn. Av alle barn som bor i Oslo

   Publikasjon
  • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre i et kjønns- og likestillingsperspektiv

   Utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse

   Publisert:

   , men andelen sysselsatte med innvandringsbakgrunn er imidlertid mindre enn ellers i befolkningen. Uavhengig av bakgrunn gjør jenter det bedre på skolen enn gutter, og tar i større grad høyere utdanning. I overkant av 15 prosent av Norges befolkning er enten innvandrere eller barn av innvandrerforeldre

   Publikasjon
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2013

   Publisert:

   øvrige befolkningen i tilsvarende alder. Ikke utbredt med proformaekteskap Det antas fra tid til annen at det Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Skilsmisse blant norskfødte med innvandrerforeldre

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Om kvaliteten på den norske inn- og utvandringsstatistikken

   Publisert:

   påvirker befolkningens størrelse. 3. Egenskapene til den norske forvaltningen og til de administrative registrene er sentrale for å forstå påvirker befolkningens størrelse. 3. Egenskapene til den norske forvaltningen og til de administrative registrene er sentrale for å forstå

   Publikasjon
  • Utvandring blant innvandrere i Norge

   Del 1: Litteraturstudie, makroanalyse og regionale mønstre

   Publisert:

   Oppdragsgiver Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Emner Befolkning, Flytting, Innvandrere ISBN (elektronisk

   Publikasjon