Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 337 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Samisk statistikk 2018

   Publisert:

   materiale som er stilt til disposisjon fra ulike samiske institusjoner. Publikasjonen inneholder statistikk om sametingsvalget, befolkningens

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Rapporter 2018/03 Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 Publisert: 19. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2017

   Publisert:

   . Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9647-5 ISBN

   Publikasjon
  • Innvandrere i Norge 2017

   Publisert:

   .) Serie og -nummer Statistiske analyser 155 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Sosiale forhold og kriminalitet

   Publikasjon
  • Ny sentralitetsindeks for kommunene

   Publisert:

   Notater 2017/40 Ny sentralitetsindeks for kommunene Publisert: 22. november 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Sentralitetsindeksen er en kode med

   Publikasjon
  • Framtidens eldre i by og bygd

   Befolkningsframskrivinger, sosiodemografiske mønstre og helse

   Publisert:

   . november 2017 Endret: 19. desember 2018 Rettet side 197. Hvordan er den eldre befolkningen i Norge om 20-25 år fram i tid? Har de god eller. Rapporten beskriver den geografiske fordelingen og variasjonen i den eldre befolkningen i dag, og

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2017

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2017 Publisert: 9. august 2017 Endret: 13. september 2017 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Hvor gamle

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2005-2014

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk) 978-82-537-9565-2 ISBN (trykt) 978-82-537-9564-5 ISSN 0806-2056 Antall sider 109 Om Rapporter I serien

   Publikasjon
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2016

   Publisert:

   Rapporter 2017/13 Levekår blant innvandrere i Norge 2016 Publisert: 24. mai 2017 Endret: 12. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Innvandrere

   Publikasjon
  • Nedgangen i fruktbarheten fra 2010

   Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler

   Publisert:

   Rapporter 2017/12 Betydningen av utdanning, økonomisk aktivitet og økonomiske ressurser for førstefødsler og tredjefødsler Nedgangen i fruktbarheten fra 2010 Publisert: 22. mai 2017 Hvorfor får kvinne

   Publikasjon
  • Innvandreres husholdningsstruktur

   En studie av ulike definisjoner på en innvandrerhusholdning

   Publisert:

   » med de mer ensartede innvandrerhusholdningene og den øvrige befolkningen. Et annet eksempel er problemstillinger der man ønsker å

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2016

   Publisert:

   spørsmål om innvandrere og innvandring. Sammenlignet med tidligere undersøkelser viser årets resultater at befolkningen jevnt over er blitt noe mer skeptiske til innvandring og innvandrere oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet er å lodde stemningen i befolkningen til ulike sider ved landets innvandrings- og flyktningpolitikk og innvandrere som gruppe

   Publikasjon
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015

   Publisert:

   Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Dette er Svalbard 2016

   Hva tallene forteller

   Publisert:

   lønn, Energi og industri, Sosiale forhold og kriminalitet, Befolkning, Natur og miljø

   Publikasjon