Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 337 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo

   Flyktninger bosatt 1997-2007

   Publisert:

   Notater 2009/01 Flyktninger bosatt 1997-2007 Sekundærflytting mellom bydeler i Oslo Publisert: 9. januar 2009 Som for landet generelt, har sekundærflyttingene mellom bydeler i Oslo vært størst den før

   Publikasjon
  • Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

   Publisert:

   Rapporter 2008/56 Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Publisert: 18. desember 2008 Det er en viktig målsetting i norsk familiepolitikk at fedre skal ha en aktiv rolle i barnas liv. De

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2008

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7504-3 ISBN (trykt) 978-82-537-7503-6 ISSN 0806-2056 Antall sider 61 Målform

   Publikasjon
  • Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen?

   En litteraturgjennomgang av norsk og utenlandsk forskning

   Publisert:

   Rapporter 2008/55 En litteraturgjennomgang av norsk og utenlandsk forskning Hvordan går det med barn som har lite kontakt med den ene forelderen? Publisert: 15. desember 2008 Denne rapporten gir en ov

   Publikasjon
  • Ekteskap over landegrensene

   Ekteskapsmønster og transnasjonale familieetableringar i perioden 1990-2007

   Publisert:

   mønster i heile befolkninga, blant innvandrarar, blant norskfødde med innvandrarforeldre og blant personar utan innvandringsbakgrunn (i befolkninga elles. Innleiingsvis skildrar den samansetnaden av befolkninga og innvandrargruppene i Noreg med omsyn til alder

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Flytting blant flyktninger bosatt i Norge i 1997-2006

   Publisert:

   Emner Befolkning, Flytting Antall sider 69 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Publikasjon
  • Statistisk årbok 2008

   Publisert:

   Statistisk årbok Årg. 127 Statistisk årbok 2008 Publisert: 1. september 2008 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Statistisk årbok er et nyttig oppslagsv

   Publikasjon
  • Samvær og bidrag 2002-2004

   Sluttrapport

   Publisert:

   Rapporter 2008/45 Sluttrapport Samvær og bidrag 2002-2004 Publisert: 1. august 2008 På grunnlag av to utvalgsundersøkelser gjennomført av Statistisk sentralbyrå, har vi gjennom en rekke rapporter og a

   Publikasjon
  • Utviklingen i levealder og utforming av delingstall i et reformert pensjonssystem

   Publisert:

   Rapporter 2008/23 Utviklingen i levealder og utforming av delingstall i et reformert pensjonssystem Publisert: 6. juni 2008 Gjennom sitt vedtak om pensjonsreformen i mai 2005 ga Stortinget sin tilslut

   Publikasjon
  • Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn

   Publisert:

   Rapporter 2008/21 Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn Publisert: 27. mai 2008 Kvinnelige lønnstakere tjener i gjennomsnitt betydelig mindre enn menn. Regjeringen satte derfor ned et utv

   Publikasjon
  • Gender and migration

   Similarities and disparities among women and men in the immigrant population

   Publisert:

   Rapporter 2008/10 Gender and migration Similarities and disparities among women and men in the immigrant population Publisert: 1. april 2008 Our intention with this report is to present immigrant-rela

   Publikasjon
  • Levekår blant innvandrere i Norge 2005/2006

   Publisert:

   . Men innvandrerfamiliene har i noen grad dårligere boliger (mer råte og støy) enn gjennomsnittet av befolkningen. Andelen innvandrere og etterkommere som er gift eller samboende er minst like stor som i befolkningen

   Publikasjon
  • Overføringsflyktningers integrering i det norske samfunn

   Publisert:

   Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7312-4 ISBN (trykt) 9788253773117 ISSN 1892-7513 Antall sider 25 Målform

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige asylsøkere og gjenforening med foreldre

   Publisert:

   Om publikasjonen

   Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 17 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Sammendrag

   Emner Befolkning, Innvandrere Antall sider 17 Målform Bokmål Om Notater I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder

   Publikasjon
  • Ungdoms levekår

   Publisert:

   Statistiske analyser 093 Ungdoms levekår Publisert: 15. desember 2007 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Denne publikasjonen beskriver ulike sider ved

   Publikasjon