Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 337 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Data til statistikkbruk fra ulike kilder

   Publisert:

   Notater 2011/30 Data til statistikkbruk fra ulike kilder Publisert: 19. september 2011 Dette notatet beskriver sammenhengen mellom ulike typer datakilder og innsamlingsmetoder. En rød tråd gjennom not

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge i 2000-2009

   Publisert:

   sekundærflytting kohort for kohort fortsetter. Spesielt flyttingen det første året har avtatt. Året etter bosetting flytter faktisk flyktningene mindre enn befolkningen for. Året etter bosetting flytter faktisk flyktningene mindre enn befolkningen for øvrig. Det kan neppe være andre forklaringer enn Introduksjonsordningen

   Publikasjon
  • Statistisk årbok 2011

   Publisert:

   Statistisk årbok Årg. 130 Statistisk årbok 2011 Publisert: 23. august 2011 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Statistisk årbok er et nyttig oppslagsver

   Publikasjon
  • Barn og unges miljø og helse

   Prosjektrapport fra arbeidsgruppen

   Publisert:

   Notater 2011/03 Prosjektrapport fra arbeidsgruppen Barn og unges miljø og helse Publisert: 15. januar 2011 Rapporten Barn og unges miljø og helse er sluttproduktet til en arbeidsgruppe bestående av He

   Publikasjon
  • Jenter og realfag i videregående opplæring

   Publisert:

   norskfødte elever med innvandrerforeldre velger i større grad dette faget enn elever fra den øvrige befolkningen. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre har lavere realfagskarakterer enn den øvrige befolkningen

   Publikasjon
  • Holdninger til innvandrere og innvandring 2010

   Publisert:

   beholde 2009-resultatene uendret, det vil si uten å veie. Befolkningens holdninger varierer etter bakgrunnsfaktorer som Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-8020-7 ISSN 1892-7513 Antall sider 70 Målform

   Publikasjon
  • Monitor for sekundærflytting

   Sekundærflytting blant flyktninger bosatt i Norge 1999-2008

   Publisert:

   ) resten av befolkningen. Unge voksne flyktninger flytter ikke veldig mye mer enn andre unge voksne. Det er likevel Høydahl Serie og -nummer Rapporter 2010/41 Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Befolkning, Flytting ISBN (elektronisk

   Publikasjon
  • Statistisk årbok 2010

   Publisert:

   Statistisk årbok Årg. 129 Statistisk årbok 2010 Publisert: 1. september 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Statistisk årbok er et nyttig oppslagsv

   Publikasjon
  • Livsløp, generasjon og kjønn, LOGG 2007

   Dokumentasjonsrapport

   Publisert:

   Notater 2010/19 Dokumentasjonsrapport Livsløp, generasjon og kjønn, LOGG 2007 Publisert: 23. juni 2010 Rapporten gir en oversikt over utviklingen, gjennomføringen og etterarbeidet med undersøkelsen ”L

   Publikasjon
  • Tracing gender effects among Tanzanian rural households

   Publisert:

   Rapporter 2010/26 Tracing gender effects among Tanzanian rural households Publisert: 25. mai 2010 Tanzania is in the process of preparing the next Poverty Reduction Strategy Paper (MKUKUTA). The secon

   Publikasjon
  • Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting

   Publisert:

   Emner Befolkning, Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7838-9 ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Utradisjonell likestilling?

   Analyser av undersøkelsen Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) 2007

   Publisert:

   Rapporter 2010/18 Analyser av undersøkelsen Livsløp, generasjon og kjønn (LOGG) 2007 Utradisjonell likestilling? Publisert: 12. april 2010 Analysene i denne rapporten kartlegger variasjoner i likestil

   Publikasjon
  • Barn og unge med innvandrerforeldre

   Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked

   Publisert:

   større andel av befolkningen 0-24 år. Ved inngangen til 2009 utgjorde denne gruppen 11 prosent av folkemengden 0-24 år. Det er bare innvandrerkvinner fra Afrika som har vesentlig høyere SFT enn resten av befolkningen

   Publikasjon
  • Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2008

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre). Syv av ti av de som kommer for å gifte seg med personer i befolkningen for øvrig er kvinner Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk) 978-82-537-7792-4 ISBN

   Publikasjon
  • Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land

   Publisert:

   Rapporter 2010/06 Levekår og kjønnsforskjeller blant innvandrere fra ti land Publisert: 16. februar 2010 SSB la våren 2008 frem resultatene fra Levekårsundersøkelsen blant innvandrere 2005/2006 (Blom

   Publikasjon