Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

  • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

  • Befolkning (100+)

Vis alle

Andre områder

    Vis alle

    Nettstedsøk

    Fant 426 treff for "befolkning" på nettstedet

    Sorter etter:
    • Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå

      Publisert:

      større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og. Innvandrere som gruppe bor mer sentralt enn hele befolkningen, men dette varierer for ulike landgrupper

      Publikasjon
    • Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge

      Publisert:

      » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk sentralbyrå foretar en inndeling av hele befolkningen i Norge i til sammen 30 kategorier, basert på

      Publikasjon
    • Holdninger til innvandrere og innvandring 2020

      Publisert:

      Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

      Publikasjon
    • Integrering av innvandrere i Norge

      Begreper, indikatorer og variasjoner mellom grupper

      Publisert:

      tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/44 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Metoder og dokumentasjon, Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

      Publikasjon
    • Innvandring og innvandrere i Norden

      En komparativ analyse

      Publisert:

      . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen gjennomgående mye lavere sysselsetting enn den øvrige befolkningen, 25 prosentpoeng i Sverige, 20 prosentpoeng i Danmark og Finland, og «bare

      Publikasjon
    • Monitor for sekundærflytting

      Sekundærflytting blant personer med flyktningbakgrunn bosatt i Norge 2007-2016

      Publisert:

      flytte mellom bydelene enn å flytte ut av hovedstaden. Personer med flyktningbakgrunn som kommer til Norge, blir i utgangspunktet bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor. Personer med flyktningbakgrunn i aldersgruppen 18-24 år flytter mest, men ikke like mye som personer i samme aldersgruppe i hele befolkningen

      Publikasjon
    • Dette er Norge 2020

      Tall som forteller

      Publisert:

      Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

      Publikasjon
    • Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år

      Med forløpsdata og -analyse

      Publisert:

      årene 1967 til 2018 ble befolkningen i Norge tilført 1,44 millioner utenlandske statsborgere, hvorav ti prosent ble født i Norge statsløse det til sammen har vært i Norge er ifølge folkeregisterdataene vel 20 000. Halvparten kom inn i befolkningen etter 1968, hvorav de fleste ved innvandring. Etter 3-4

      Publikasjon
    • Befolkningsframskrivinger for kommunene, 2020-2050

      Publisert:

      : 18. august 2020 De regionale framskrivingene viser at befolkningen i Norge vokser med 11 prosent fram til 2050, men at denne veksten er ujevnt fordelt geografisk. Resultatene viser at befolkningen sentraliseres: befolkningsveksten er særlig tydelig på Østlandet, og i og rundt de store byene

      Publikasjon
    • Nasjonale befolkningsframskrivinger 2020

      Modeller, forutsetninger og resultater

      Publisert:

      , norskfødte med to innvandrerforeldre og den øvrige befolkningen framskrives som egne grupper. Vi bruker kohort-komponentmetoden med to typer input: • Oppdaterte tall for befolkningen etter kjønn og ettårig alder

      Publikasjon
    • Technical documentation of the BEFINN model, g2020

      Publisert:

      Notater 2020/23 Technical documentation of the BEFINN model, g2020 Publisert: 13. mai 2020 This document details the workflow and technical solutions in the BEFINN model, which constitutes Statistics

      Publikasjon
    • Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen

      Publisert:

      Notater 2020/21 Metodikk for modernisering av statistikkproduksjonen Publisert: 6. mai 2020 Dette notatet presenterer en bearbeidet versjon av metodikken som er utarbeidet i forbindelse med moderniser

      Publikasjon
    • Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018

      Demografi, utdanning, arbeid og inntekt

      Publisert:

      . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere mindreårige flyktninger er lavt sammenlignet med det generelle inntektsnivået i hele befolkningen i samme alder

      Publikasjon
    • Data om asylsøkere

      Dokumentasjonsnotat

      Publisert:

      Notater 2020/06 Dokumentasjonsnotat Data om asylsøkere Publisert: 5. mars 2020 Målet med prosjektet har vært å legge til rette asylsøkerdata som finnes i UDI til bruk i SSB. UDI har utviklet et spesie

      Publikasjon
    • Sentralitetsindeksen

      Oppdatering med 2020-kommuner

      Publisert:

      Notater 2020/04 Oppdatering med 2020-kommuner Sentralitetsindeksen Publisert: 27. februar 2020 Sentralitetsindeksen er en kode med en verdi for hver kommune, som gir et mål for kommunens sentralitet.

      Publikasjon