Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Bank og finansmarked (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 32 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Banker og kredittforetak

   Publisert:

   .. Oslo 566 356 564 317 598 536 710 447 Innlandet .. .. .. 168 375 Hedmark (-2019) 70 769 76 484 84 892 .. Oppland (-2019) 116 696 124 680 125 935 .. Oslo 852 616 804 258 978 748 962 839 Innlandet .. .. .. 161 396 Hedmark (-2019) 83 246 89 281 93 306

   Statistikk
  • Opna konkursar

   Publisert:

   (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Buskerud (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oslo 142 88 25 7 4 18 93 68 11 5 4 5 Innlandet 41 20 11 4 3 3 33 23 8 0 0 2 Hedmark (-2019) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Oslo 177 33 0 142 0 0 2 0 0 130 35 0 93 0 0 1 1 0 Innlandet 42 0 0 41 0 0 0 1 0 42 8 0 33 0 0 0 1 0 Hedmark (-2019

   Statistikk
  • Aksjer og kapitalutdelinger

   Publisert:

   ) Prosentandel av befolkningen som mottok utbytte I alt 785 650 69 488 14,6 378 412 65 277 7,0 Fylker Oslo 120 116 12 757 17,2 57 017 15 731 8,2 Rogaland 75 201 7 888 15,6 41 161 5 646 8,5

   Statistikk
  • Banker og kredittforetak - årlig, innskudd og utlån per fylke

   Publisert:

   . mai 2021 2019 2020 Endring i prosent Bankinnskudd Oslo, lønnstakere 195 709 211 411 8,0 Trøndelag, lønnstakere 99 038 108 054 9,1 Utlån Oslo, lønnstakere 480 642 515 008 7,2 Trøndelag, lønnstakere 246 397 258 511 4,9 Oslo, fast eiendom 243 067 268 993 10,7

   Statistikk
  • Høyest innskuddsvekst fra lønnstakere i Viken

   Publisert:

   lønnstakere. Tidligere har Oslo vært fylket med de største andelene av dette. Viken hadde 23,5 prosent av totale innskudd fra lønnstakere, mens tilsvarende andel for Oslo var 15,4 prosent ved utgangen av 2020. Troms og Finnmarks andel var 4,1 prosent, dette er fylket med lavest andel av innskudd fra lønnstakere

   Artikkel
  • Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer etter børsuro

   Publisert:

   25,1 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal 2020. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) steg med 7,0 prosent i 3

   Artikkel
  • Kraftig redusert utbytte i 1. halvår 2020

   Publisert:

   . Oppgangen i noterte aksjer var hovedsakelig forårsaket av økende aksjekurser i løpet av 2. kvartal 2020. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) steg med 11,7 prosent samme periode

   Artikkel
  • Sterkest utlånsvekst blant lønnstakere i Trøndelag

   Publisert:

   lønnstakere i Oslo Oslo er fylket med den største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til. Dette tilsvarer en årsvekst på 8,5 prosent. Med en andel på 34 prosent, står Oslo også for den største andelen av utlån fra banker og kredittforetak til

   Artikkel
  • Kraftig nedgang i noterte aksjer

   Publisert:

   25,1 prosent, eller 686 milliarder kroner, i løpet av 1. kvartal 2020. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) hadde gått ned med 24,6 prosent for samme periode

   Artikkel
  • Rekordutbytte i 2019

   Publisert:

   økte med 4,2 prosent Noterte aksjer hadde en vekst på 4,2 prosent, eller 110 milliarder kroner, i løpet av 4. kvartal. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) hadde

   Artikkel
  • Uendra tal på konkursar i 2019

   Publisert:

   største auken i absolutte tal finn vi derimot i Oslo med 101 fleire konkursar. I Finnmark, Telemark og Troms var det nedgang i talet på

   Artikkel
  • Moderat verdiøkning

   Publisert:

   . Oppgangen i noterte aksjer på 48 milliarder kroner var hovedsakelig forårsaket av aksjekursutviklinger, og dette hang godt sammen med utviklingen av Oslo

   Artikkel
  • Auke i talet på konkursar

   Publisert:

   frå statistikken Opna konkursar. I Akershus var auken med 28 fleire konkursar størst målt i absolutte tal. Oslo og Trøndelag

   Artikkel
  • Økt utbytte i 1. halvår 2019

   Publisert:

   . Nedgangen i noterte aksjer på 36 milliarder kroner var hovedsakelig forårsaket av fall i aksjekurser, og dette hengte godt sammen med utviklingen av Oslo

   Artikkel
  • Kraftig verdiøkning etter det store fallet

   Publisert:

   verdiøkningen i dette kvartalet. Oslo Børs All-Share Index (OSEAX) steg med 8,4 prosent i 1

   Artikkel