Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 123 treff for "oslo" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992

   Publisert:

   Samfunnsspeilet, 1994/2 Vekst i økonomisk aktivitet for Oslo-regionen fra slutten av 1992 Publisert: 1. juni 1994 De siste 25 årene har Oslo-regionens sysselsetting hatt større konjunktursvingninger enn landet som helhet, men regionens andel av landets sysselsetting har

   Artikkel
  • Regionale strømmer på arbeidsmarkedet

   Publisert:

   , høyest i Oslo og Akershus, mens Telemark hadde den høyeste andelen arbeidsledige innflyttere, høyest i Oslo og Akershus, mens Telemark hadde den høyeste andelen arbeidsledige innflyttere

   Artikkel
  • Verdenskrigene jevnet ut lønnsforskjellene

   Publisert:

   om forskjellige spm. vedr. almindelig revisjon av offentlige lønninger, Oslo 1926 (bilag I til St.prp. 75, 1927). SSBs informasjonstjeneste informasjon

   Artikkel
  • Regional arbeidsmarkedsmobilitet i Norge : Bruttostrømsanalyser og etterspørselsbetraktninger i de regionale arbeidsmarkedene

   Publisert:

   utgjør en betydelig andel av nettoendringene i de regionale arbeidsmarkedene. Av fylkene er det Oslo, Akershus, Finnmark og Troms som viser utgjør en betydelig andel av nettoendringene i de regionale arbeidsmarkedene. Av fylkene er det Oslo, Akershus, Finnmark og Troms som viser

   Artikkel
  • Et halvt århundres ferd mot lov

   Publisert:

   Miljøforholdene i Oslo, En socialstatistisk studie (1928) og verket Sosial håndbok for Norge (1937) som hun deltok i utarbeidelsen av. For å belyse dette blir boligstatistikken fra Oslo benyttet. I 1934 hadde 12 prosent av leilighetene i hele Oslo hushjelp, tallet på

   Artikkel
  • 10 000 flere i vest

   Publisert:

   . Nedgangen har skjedd i de tradisjonelle industrifylkene, Oslo, Østfold, Buskerud og Telemark. Nedgangen har skjedd i de tradisjonelle industrifylkene, Oslo, Østfold, Buskerud og Telemark

   Artikkel
  • 10 000 flere i vest

   Publisert:

   . Nedgangen har skjedd i de tradisjonelle industrifylkene, Oslo, Østfold, Buskerud og Telemark) Fra midten av 1960-tallet har 80 000 industriarbeidsplasser blitt borte. Nedgangen har skjedd i de tradisjonelle industrifylkene, Oslo

   Artikkel
  • Endringer i mødres og fedres arbeidstid på 1990-tallet

   Publisert:

   (red): Nye kvinner , nye menn . Oslo: Ad Notam. Ellingsæter, Anne Lise (1994): Dobbeltarbeidende mødre og familieskulkende fedre? I Ivar Frønes og Andreas Hompland (red): Den nye barne - og familieboka . Oslo: Universitetsforlaget. Hellevik, Tale (2000): Småbarnsforeldres yrkesdeltakelse og valg av barnetilsyn

   Artikkel
  • Hjemmearbeid blant foreldre - stor oppmerksomhet, men beskjedent omfang

   Publisert:

   presented at the 2001 International Association for Time Use Research Conference, Oslo, 3-5 October. Carlin, Paul, S. og Lennart Flood (1997): Do children overtid? Om årsaker til og konsekvenser av fedres lange arbeidstid. I Runa Haukaa (red): Nye kvinner , nye menn . Oslo: Ad Notam. Ellingsæter, Anne Lise

   Artikkel
  • Folke- og boligtellingen, pendling (opphørt)

   En av tre sysselsatte er pendlere

   Publisert:

   . Oslo og de andre store byene har størst innpendling, og de fleste pendlerne kommer fra omegnskommunene. Størst innpendling til storbyene Oslo er uten sammenligning den kommunen som hadde størst innpendling

   Statistikk
  • Industrisysselsettingen 1966-2000

   Publisert:

   mønstret for hele landet. Den ene omfatter Østfold, Oslo og Buskerud, den andre Rogaland, Hordaland og Møre og Romsdal. I forhold til hele landet hadde Østfold, Oslo og Buskerud sin sysselsettingstopp tidligere, fallet i industrisysselsetting begynte

   Artikkel
  • Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

   Publisert:

   . Oslo har den laveste andelen i offentlig forvaltning sett under ett, men den høyeste andelen i statlig forvaltning. Forfatter. Oslo har den laveste andelen i offentlig forvaltning sett under ett, men den høyeste andelen i statlig forvaltning. Forfatter

   Artikkel
  • Hvorfor jobber så få alenemødre?

   Publisert:

   effekten av bosted på yrkesinntekten også større enn det å være alenemor. Mødre som bor utenfor Oslo og Akershus har en gjennomsnittlig yrkesinntekt som er 20 300 kroner høyere enn mødre som bor i Oslo og Akershus. Forskjeller er påvist, men hvordan kan de forklares? Analysen tyder på at forskjellene med hensyn

   Artikkel
  • Den kjønnsdelte arbeidsmarknaden

   Publisert:

   og Anne Lise Ellingsæter (2003): Den usynlige hånd . Kjønnsmakt og moderne arbeidsliv . Oslo: Gyldendal akademisk forlag. Statistisk sentralbyrå (2002

   Artikkel
  • Prester og fysioterapeuter lever lengst

   Publisert:

   , Fafo-notat 2000:20, Oslo. NOMESCO (2004): Health Statistics in the Nordic Countries 2002, seksjon B. Equal Access to Care NOMESCO, Report no. 69 2004:1. Oslo. Jens-Kristian Borgan er seniorrådgiver i Statistisk sentralbyrå, Seksjon for helsestatistikk ( jens-kristian.borgan@ssb.no ). Tabeller

   Artikkel