Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 103 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,3 prosent i 4. kvartal 2004 og blant innvandrere 56,6 prosent. Det har ikke næringsdrivende 2,0 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5,0 prosent og blant innvandrere totalt, 3,8 prosent

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2003

   Publisert:

   3,2 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på. I hele befolkningen var disse tallene respektive 72,6 og 66,2 prosent. Finnmark og Sogn og Fjordane hadde

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2009

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller gått ned med 4,4 prosentpoeng. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 69,7 prosent og i innvandrergruppen totalt 61,7 prosent

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2005

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,4 prosent i 4. kvartal 2005 og blant innvandrere, 57,5 prosent næringsdrivende 2,1 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5 prosent og blant innvandrere totalt, 4 prosent

   Publikasjon
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2015

   Publisert:

   47,3 prosent blant flyktninger i aldersgruppen 15-74 år. Tilsvarende tall for hele befolkningen var 66,1 prosent. Det var altså en forskjell på 18,8 prosentpoeng. Sysselsettingen prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. Vanskelig å sammenligne med tidligere utgaver Rapporten er finansiert av Justisdepartementet og er en

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

   Publisert:

   år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolknings¬gruppene. Dette gjelder i særlig grad innvandrere

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2002

   Publisert:

   1,9 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,5 og 66,5 prosent. Sogn og Fjordane hadde

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2011

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2011 å. Av desse var 42,3 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 73,9 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

   Publisert:

   . Vi tar for oss to grupper: hele befolkningen og innvandrere (alle i alderen 15-66 år. Dette svarer til 23,6 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år. Når vi trekker fra de som var sysselsatt, ender vi opp med 519 700 personer (15-66 år

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet i Norge og Sverige i 2015

   Årsaker til ulik andel sysselsatte

   Publisert:

   . For befolkningen som helhet viser sysselsettingsandelen en forskjell på bare drøyt ett prosentpoeng, i Sveriges favør høyere andel funksjonshemmede i befolkningen enn Norge, synes det å skyldes forskjeller i frafallet i AKU i de to landene

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2012

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2012 å. Av desse var 41 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var nær 75 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Overkvalifisering blant innvandrere

   En registerbasert undersøkelse for perioden 2007-2009

   Publisert:

   . Av ulike grunner er en del personer er overkvalifiserte i arbeidslivet blant befolkningen generelt. For å se om innvandrere er spesielt utsatt for overkvalifisering, må man sammenlikne andelen overkvalifiserte blant innvandrere med andelen overkvalifiserte i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2012

   Publisert:

   utgjør en sysselsettingsandel på 50,1 prosent blant flyktningene. I hele befolkningen. Dermed trekker denne gruppen ned gjennomsnittet enten det er blant flyktninger eller i befolkningen som helhet

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   . Heile 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav å ha ei funksjonshemming i 2008. Av desse var om lag 45 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 77 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Innvandrere ansatt i staten

   Hvorfor lavere andel enn i privat sektor?

   Publisert:

   på SSB's befolkningsstatistikk, og utdanningsopplysninger er hentet fra SSB's register over befolkningens høyeste fullførte utdanning dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt mht

   Publikasjon