Søk

Avgrens treffene
Viser 16 av 808
Sorter:
 1. Fakta om befolkningen

  Nøkkeltall for befolkningens størrelse, sammensetning og endring.

 2. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldres fordeling på kommunenivå - SSB

  større og mer sentrale kommuner. Innvandrere utgjorde 14,7 prosent av befolkningen ved inngangen til 2020, og

 3. Utvandring og gjeninnvandring blant personer født i Norge - SSB

  » forløper blant den norskfødte delen av befolkningen, samt for sammenlikning også blant innvandrere. Statistisk

 4. Integrering av innvandrere i Norge - SSB

  tilhørighet og i hvilken grad inn­vandrerne har de samme verdiene som befolkningen ellers

 5. Holdninger til innvandrere og innvandring 2020 - SSB

  Sørlien Molstad Serie og -nummer Rapporter 2020/49 Utgiver Statistisk sentralbyrå Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk

 6. Innvandring og innvandrere i Norden - SSB

  . Sverige hadde 51 prosent av Nordens innvandrere, og 37 prosent av befolkningen. Ser vi på enkeltland, er det flere innvandrere fra Polen

 7. Monitor for sekundærflytting - SSB

  flytte mellom bydelene enn å flytte ut av hovedstaden. Personer med flyktningbakgrunn som kommer til Norge, blir i utgangspunktet bosatt mindre sentralt enn slik befolkningen generelt bor

 8. Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring - SSB

  Rapporter 2013/23 Vekst og sammensetning av befolkningen ved ulike forutsetninger om innvandring Publisert: 3

 9. Fra utenlandsk til norsk statsborgerskap gjennom mer enn førti år - SSB

  årene 1967 til 2018 ble befolkningen i Norge tilført 1,44 millioner utenlandske statsborgere, hvorav ti prosent ble født i Norge

 10. Enslige mindreårige flyktninger 1996-2018 - SSB

  . Dette er noe lavere enn for befolkningen i tilsvarende aldersgruppe (86 prosent), men likevel en større andel enn hva som er funnet for denne gruppen tidligere

 11. Overføringsflyktninger 2019 - SSB

  1.1.2019, er relativt unge sammenliknet med hele befolkningen. Nær halvparten er under 18 år

 12. Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990-2018 - SSB

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk

 13. Holdninger til innvandrere og innvandring 2019 - SSB

  . Gå til den nyeste publikasjonen Resultater fra SSBs undersøkelse av befolkningens holdninger til innvandrere og innvandring i juli-august 2019

 14. Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem? - SSB

  økende andel av befolkningen. Fra å være en svært liten gruppe med litt over 2 000 personer i 1970, eller beskjedne 0,06 prosent av den norske befolkningen, har denne gruppen

 15. Bosettingskommune og integrering blant voksne flyktninger - SSB

  Oppdragsgiver Kunnskapsdepartementet Emner Befolkning, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-9931-5 ISBN (trykt

 16. Innvandrerhusholdninger. Husholdningssammensetning og boforhold - SSB

  Oppdragsgiver Kommunal -og moderniseringsdepartementet Emner Befolkning, Bolig og boforhold, Barn, familier og husholdninger ISBN (elektronisk