Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 103 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2008

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller. I innvandrergruppen totalt var det en økning på 0,9 prosentpoeng i denne perioden, mens sysselsettingsandelen var uendret i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Hvordan påvirkes innvandrerne av omslaget i arbeidsmarkedet?

   Publisert:

   Øst-Europa,kommer bedre ut enn befolkningen ellers med hensyn til sysselsetting og registrert ledighet som følgeav de. Befolkningen ellers og innvandrere fra EU-land iØst-Europa var overrepresentert i de mest utsatte

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   . Heile 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav å ha ei funksjonshemming i 2008. Av desse var om lag 45 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 77 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Innvandrere ansatt i staten

   Hvorfor lavere andel enn i privat sektor?

   Publisert:

   på SSB's befolkningsstatistikk, og utdanningsopplysninger er hentet fra SSB's register over befolkningens høyeste fullførte utdanning dermed ta hensyn til i hvilken grad innvandrere avviker fra befolkningen totalt mht

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2007

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå andelen sysselsatte på 71,6 prosent i 4. kvartal 2007 og i hele innvandrergruppen på 63,3 prosent. Ser vi på 83,4 prosent i hele befolkningen, mens den blant flyktninger lå på 59,3 prosent, m.a.o. en differanse på 24 prosentpoeng. Mye av den samme diffe-ransen finner vi

   Publikasjon
  • Riktig yrke etter utdanning?

   En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   i forhold til dette. I mange yrkesgrupper har befolkningen totalt en tilsynelatende (formell) overkvalifisering

   Publikasjon
  • Ikke-vestlige innvandreres forhold til arbeidsmarkedet, utdanning og velferdsordninger i ulike livsfaser

   Publisert:

   . I hver livsfase jamføres innvandrere med ulik landbakgrunn med resten av befolkningen, dvs. Rapporten skiller seg således fra tradisjonell statistikk som ofte gjelder hele befolkningen, beskriver

   Publikasjon
  • Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn

   Publisert:

   Rapporter 2008/21 Økonomiske virkninger av to tiltak for likere lønn Publisert: 27. mai 2008 Kvinnelige lønnstakere tjener i gjennomsnitt betydelig mindre enn menn. Regjeringen satte derfor ned et utv

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2006

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 70 prosent i 4. kvartal 2006 og blant innvandrere på 60,1 prosent. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,3 og 66,6 prosent. Ser vi på kjønnsforskjellene i sysselsettingen mellom landgruppene, finner vi

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2007

   Publisert:

   . Litt over 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha en funksjonshemning i 2. Dette er 41 000 flere enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2006 og 0,7 prosentpoeng over den andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • Undersøkelser om frafall og sysselsetting etter innvandringsbakgrunn i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

   Publisert:

   . juli 2007 Frafallet i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) er høyere for mange innvandrergrupper enn for befolkningen ellers

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2005

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,4 prosent i 4. kvartal 2005 og blant innvandrere, 57,5 prosent næringsdrivende 2,1 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5 prosent og blant innvandrere totalt, 4 prosent

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftsundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2006, disabled persons on the labour market

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2005. Litt under 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 2 færre enn tilsvarende rapportering for 2. kvartal 2005 og ca. ett prosentpoeng under andelen funksjonshemmede i befolkningen som framkom da

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, og særlig har kvinner med innvandrerbakgrunn lavt sysselsettingsnivå

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,3 prosent i 4. kvartal 2004 og blant innvandrere 56,6 prosent. Det har ikke næringsdrivende 2,0 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5,0 prosent og blant innvandrere totalt, 3,8 prosent

   Publikasjon