Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 103 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Innvandrerandeler blant ansatte i bedrifter

   Publisert:

   . Det er derfor laget en indikator som viser bedriftenes innvandrerandeler sett i forhold til innvandrerandelene i befolkningen i regionene som bedriftene ligger. Hvis andelen innvandrere i bedriften er like stor som andelen innvandrere i befolkningen, blir denne indikatoren på

   Publikasjon
  • Forholdet mellom yrkesaktivitet og omsorgsforpliktelser

   Publisert:

   . Av hele befolkningen i alderen 20-64 år oppga 4 prosent, 105 000 personer, at de hadde omsorgsansvar for pleietrengende voksne familiemedlemmer i eller utenfor egen husholdning. Her

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2011

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2011 å. Av desse var 42,3 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 73,9 prosent i arbeid

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2009

   Publisert:

   født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og 3) Personer i resten av befolkningen, dvs

   Publikasjon
  • Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere. 4. kvartal 2009

   Tilpasning til arbeidsmarkedet og noen offentlige velferdsordninger

   Publisert:

   . Andelen utvandrede var betydelig høyere blant innvandrere (2,2 prosent) enn blant befolkningen ellers (0,3 prosent

   Publikasjon
  • Utvikling av statistikk om innvandrerandeler i bedrifter

   Publisert:

   • fordeling av bedrifter etter størrelsen på innvandrerandeler • innvandrerandelen i bedrifter i forhold til innvandrerandelen i befolkningen i regionen hvor bedriften ligger. Tar vi hensyn til innvandringsandelen i befolkningen i de tre byene, kommer derimot Bergen ut med

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2009

   Publisert:

   ) og med hele befolkningen. En flyktning er definert som en person som har fått innvilget opphold i landet som flyktning eller gått ned med 4,4 prosentpoeng. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på 69,7 prosent og i innvandrergruppen totalt 61,7 prosent

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2008

   Publisert:

   født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og 3) Personer i resten av befolkningen, dvs

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   på arbeidsmarknaden og sjå korleis deira situasjon skiljer seg frå andres. 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2010 å. Av desse var 43,6 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid. Dette er på om lag same nivå som i 4. kvartal 2009

   Publikasjon
  • Lønnstakere på korttidsopphold og sysselsatte innvandrere

   Tilpasning til arbeidsmarkedet og offentlige velferdsordninger

   Publisert:

   . Andelen utvandrede var betydelig høyere blant innvandrere (1,9 prosent) enn blant befolkningen ellers (0,3 prosent

   Publikasjon
  • Overkvalifisering blant innvandrere

   En registerbasert undersøkelse for perioden 2007-2009

   Publisert:

   . Av ulike grunner er en del personer er overkvalifiserte i arbeidslivet blant befolkningen generelt. For å se om innvandrere er spesielt utsatt for overkvalifisering, må man sammenlikne andelen overkvalifiserte blant innvandrere med andelen overkvalifiserte i hele befolkningen

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden

   Publisert:

   til den nyaste publikasjonen 16 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 4. kvartal 2009 å ha ei funksjonshemming, her definert som fysiske eller psykiske helseproblem av meir varig karakter. Av desse var 43,1 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt var 74,6 prosent i arbeid.Samanlikna med 2

   Publikasjon
  • Familieinnvandring, kjønn og sysselsetting

   Publisert:

   Emner Befolkning, Arbeid og lønn, Sysselsetting, Innvandrere ISBN (elektronisk) 978-82-537-7838-9 ISBN (trykt

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning

   Publisert:

   født i Norge av foreldre som er innvandrere fra de samme verdensregionene og 3) Personer i resten av befolkningen, dvs

   Publikasjon
  • Dette er Kari og Ola 2010

   Kvinner og menn i Norge

   Publisert:

   Faktahefter Kvinner og menn i Norge Dette er Kari og Ola 2010 Publisert: 1. februar 2010 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den nyeste publikasjonen Dette er Kari og Ola prese

   Publikasjon