Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 101 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Framskrivinger av arbeidstilbud fordelt etter utdanning

   Definisjoner og forutsetninger

   Publisert:

   LÆRERMOD, som er en mer spesialisert modell. Vi framskriver andelen av befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning ved begge modeller, og sammenligner resultatene

   Publikasjon
  • Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker

   Publisert:

   Rapporter 2015/39 Levealder og uttak av tidligpensjon i ulike yrker Publisert: 16. september 2015 Stor forskjell i forventet levealder mellom ulike yrkesgrupper. Yrker med krav til høyere utdanning ha

   Publikasjon
  • Minifakta om Norge 2015

   Publisert:

   , miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi, miljø, styringsform, befolkning, utdanning, reiseliv, energi, utviklingssamarbeid og samfunnsøkonomi

   Publikasjon
  • Bruttostrømmer i arbeidsmarkedet

   Publisert:

   : 30 000 flere sysselsatte Registertall er en totaltelling og fanger opp endringer i befolkningen, hvilket betyr at vi 30 000 personer fra november 2012 til november 2013. Av dette kom 18 000 fra endringer i befolkningen mellom 2012 og 2013, mens 12 000 kom fra

   Publikasjon
  • Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

   Publisert:

   innføringen av pensjonsreformen var det en viss vekst i andelen av befolkningen fra 60 følge utviklingen over tid også når vi deler de eldre opp i mindre grupper. Tallene viser at både kvinner og menn har hatt vekst i andelen av befolkningen som er arbeidstakere

   Publikasjon
  • Statistikk om jobbstrømmer

   Publisert:

   ) hvor man tar utgangpunkt i befolkningen i Norge. Det betyr samtidig at vi går fra å telle personer til

   Publikasjon
  • Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning

   Publisert:

   tilhørte NEET-gruppen i 2012, blant norskfødte med innvandrerforeldre nær 12 prosent og i befolkningen uten innvandringsbakgrunn nær 8 prosent

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2014

   Publisert:

   arbeidsmarknaden og sjå korleis den utviklar seg over tid. 15 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år oppgav i 2. kvartal 2014 å. Av desse var 43 prosent i arbeid, mens det i befolkninga totalt i alderen 15-66

   Publikasjon
  • Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

   Publisert:

   . Vi tar for oss to grupper: hele befolkningen og innvandrere (alle i alderen 15-66 år. Dette svarer til 23,6 prosent av befolkningen i alderen 15-66 år. Når vi trekker fra de som var sysselsatt, ender vi opp med 519 700 personer (15-66 år

   Publikasjon
  • Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring

   Publisert:

   Rapporter 2014/31 Framskrivinger av befolkning og arbeidsstyrke etter utdanning med alternative forutsetninger for innvandring Publisert: 15 oppdateringer og forbedringer av utdanningsmodellen som SSB bruker til å framskrive befolkningen og arbeidsstyrken etter utdanning

   Publikasjon
  • Overkvalifisering blant innvandrere 2007-2012

   Publisert:

   . Av disse var 28 000 innvandrere. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers I 2012 var det 94 000 ansatte med fullført utdanning fra. Innvandrere har generelt større andel overkvalifiserte enn befolkningen ellers. I denne rapporten analyseres overkvalifisering blant innvandrere med høyere utdanning

   Publikasjon
  • Innvandrerandeler blant ansatte i virksomheter 2012

   Publisert:

   næring, sektor, virksomhetsstørrelse og fylke. Sees i forhold til innvandrerandelen i regionen Siden andelen innvandrere i befolkningen har økt de senere mål hvor man ser innvandrerandelene i virksomhetene i forhold til innvandrerandelen i befolkningen

   Publikasjon
  • Innvandrere med svak tilknytning til arbeidsmarkedet - hvem er de?

   Publisert:

   norskfødte med innvandrerforeldre var andelen 10 prosent, mens den i den øvrige befolkningen var 4 prosent. 8 prosent

   Publikasjon
  • Behovet for arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren fremover

   Publisert:

   . Behovet fremskrives til 2060 ved å kombinere Statistisk sentralbyrås fremskrivninger av befolkningen fordelt på alder og

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet, 4. kvartal 2012

   Publisert:

   utgjør en sysselsettingsandel på 50,1 prosent blant flyktningene. I hele befolkningen. Dermed trekker denne gruppen ned gjennomsnittet enten det er blant flyktninger eller i befolkningen som helhet

   Publikasjon