Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (20+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (20+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 96 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Personer 16-39 år med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning, 2020

   Publisert:

   0,6 prosentpoeng og for befolkningen for øvrig var nedgangen 0,5 prosentpoeng. Denne nedgangen har imidlertid ikke endret noe særlig på

   Publikasjon
  • Yrkesdeltakelse og potensialet for økte yrkesprosenter blant personer med innvandrerbakgrunn

   Publisert:

   påvirker sannsynligheten for å være i arbeid på noe sikt. Flyktninger og innvandrere med familie som innvandringsgrunn har lavere sysselsettingsandeler enn resten av befolkningen som innvandrer, noe som gjelder især kvinner. Blant arbeids- og utdanningsinnvandrere og innvandrere fra de øvrige nordiske land ligger sysselsettingsandelene over gjennomsnittet for befolkningen totalt, og er også

   Publikasjon
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2019

   Publisert:

   år var registrert sysselsatt i Norge ved utgangen av 2019. Det utgjør en andel på 52,7 prosent. I hele befolkningen var tilsvarende andel på 72,7 prosent. Forskjellen på rundt 20 prosentpoeng mellom flyktninger og hele befolkningen under ett har ligger stabilt de siste ti årene

   Publikasjon
  • Tilstedeværelse, lønnsutvikling og sysselsetting

   En registerbasert studie

   Publisert:

   . Vi finner at de som har hatt lengre sykefraværsforløp i mindre grad er i jobb enn resten av befolkningen, mens det motsatte er tilfellet for kortere sykefraværsforløp

   Publikasjon
  • Framskrivinger av arbeidsstyrken og sysselsettingen etter utdanning mot 2040

   Publisert:

   . Framskrivingene av arbeidsstyrken etter utdanning er basert på forutsetninger om den forventede demografiske utviklingen, hvordan befolkningen i gjennomsnitt har tatt utdanningsvalg fra 2012 til 2016, samt den observerte yrkesdeltagelsen økonomi, befolkningens størrelse og sammensetning, finanspolitikken og omfanget av petroleumsvirksomheten

   Publikasjon
  • Hvordan går det med elever som ikke får læreplass?

   Gjennomføring i videregående opplæring og tilknytning til arbeidsmarkedet

   Publisert:

   større andel innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre sammenlignet med den øvrige befolkningen. Andelen er også sammenlignet med den øvrige befolkningen. Derimot har innvandrere som har fått lærekontrakt høyere sannsynlighet for

   Publikasjon
  • Dette er Norge 2020

   Tall som forteller

   Publisert:

   Faktahefter Tall som forteller Dette er Norge 2020 Publisert: 9. september 2020 Endret: 27. oktober 2020 Hvor gamle blir vi, hvor mye tjener vi, og hvor mange har fritidshus i utlandet? Dette er noe

   Publikasjon
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2018

   Publisert:

   arbeidsmarkedet for flyktninger som var bosatt i Norge i 4. kvartal 2018. Tall for flyktninger sammenliknes med tall for hele befolkningen i alderen 15-66 år utgjør en sysselsettingsandel på 50,9 prosent for flyktningene i alderen 15-66 år. Dette var høyeste nivå siden 2015. I hele befolkningen i samme alder var tilsvarende andel 72,5 prosent, dvs

   Publikasjon
  • Fra stønad til arbeid?

   Innvandrere med langvarig sykefravær, sosialhjelp eller arbeidsavklaringspenger

   Publisert:

   sykefravær blant innvandrere var bare litt høyere enn i den øvrige befolkning i perioden 2004-2008. Høyest var fraværet, vel 10 prosentpoeng lavere enn i den øvrige befolkning. Alle med langvarig fravær stiller svakere på

   Publikasjon
  • Dette er kvinner og menn i Norge 2018

   Publisert:

   .) Utgiver Statistisk sentralbyrå Emner Eierskap og roller, Befolkning, Tids- og mediebruk, Kriminalitet og rettsvesen

   Publikasjon
  • Unge med innvandrerbakgrunn i arbeid og utdanning 2016

   Publisert:

   år, er dette en viktig medvirkende årsak til forskjellene mellom befolknings¬gruppene. Dette gjelder i særlig grad innvandrere

   Publikasjon
  • Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016

   Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt

   Publisert:

   Rapporter 2018/03 Demografi, barnevern, arbeid, utdanning og inntekt Enslige mindreårige flyktninger 2015-2016 Publisert: 19. januar 2018 Det finnes en nyere versjon av denne publikasjonen. Gå til den

   Publikasjon
  • Flyktninger i og utenfor arbeidsmarkedet 2016

   Publisert:

   utgjør en sysselsettingsandel på 47,4 prosent blant flyktningene 15–66 år. I hele befolkningen i samme alder lå prosentpoeng under hele befolkningen på samme utdanningsnivå. 71 prosent i arbeidsstyrken eller utdanning Da flyktninger har flere nykommere på

   Publikasjon
  • Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017

   Publisert:

   Rapporter 2017/33 Funksjonshemma på arbeidsmarknaden i 2017 Publisert: 27. november 2017 I 2017 oppgav 17 prosent av befolkninga i alderen 15-66 år å

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse

   Publisert:

   Rapporter 2017/28 Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn og kjønnsforskjeller i helse Publisert: 12. oktober 2017 Denne rapporten er identisk med likestillingsvedlegget til St.prp.

   Publikasjon