Søkeresultat

Hopp til søkeresultater

Avgrens søket

Type

 • Publikasjon (100+)

Vis alle

Statistikk

 • Arbeid og lønn (100+)

Vis alle

Andre områder

  Vis alle

  Nettstedsøk

  Fant 106 treff for "befolkning" på nettstedet

  Sorter etter:
  • Normalisering av deltidsarbeidet

   En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene

   Publisert:

   Sosiale og økonomiske studier 071 En analyse av endring i kvinners yrkesaktivitet og arbeidstid i 80-årene Normalisering av deltidsarbeidet Publisert: 2. april 1989 Denne analysen belyser kvinners for

   Publikasjon
  • Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program

   Publisert:

   Notater 2000/13 Impacts on women's work and child care choices of cash-for-care program Publisert: 5. oktober 2000 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

   Publikasjon
  • Sykepleiernes tilpasning i arbeidsmarkedet

   En kort beskrivelse av teorier og dataregistre

   Publisert:

   , Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolknings-og utdanningsstatistik Emne Metoder og dokumentasjon Antall sider 46 Målform

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2000

   Publisert:

   med den for hele befolkningen samlet. Lavest andel i arbeid finner vi blant irakiske og somaliske flyktninger. Som for de

   Publikasjon
  • Arbeidsmarkedet for helse- og sosialpersonell fram mot år 2020

   Modelldokumentasjon og beregninger med HELSEMOD

   Publisert:

   Tønseth og Seksjon for befolkning og utdanning ved Torill Vangen for nyttige råd. Erling Steen, Sosial- og helsedirektoratet

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2002

   Publisert:

   . Samtidig var hensikten å kunne sammenligne resultatene med en tilsvarende undersøkelse i 4. kvartal 2000. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66. kvartal 2002 noe lavere, nærmere bestemt 22 000 færre funksjonshemmede, noe som utgjør ett prosentpoeng i andelen av befolkningen 16- 66 år

   Publikasjon
  • Kvaliteten i arbeidsmarkedsdelen i Folke- og boligtellingen 2001

   Publisert:

   Notater 2004/04 Kvaliteten i arbeidsmarkedsdelen i Folke- og boligtellingen 2001 Publisert: 19. januar 2004 Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format. Om publikasjonen Tittel Kvaliteten i a

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2002

   Publisert:

   1,9 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på. I hele befolkningen var disse tallene respektive 73,5 og 66,5 prosent. Sogn og Fjordane hadde

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2000. Om lag 16 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppgav å ha en funksjonshemning i 2 funksjonshemmede personer om lag 40 000 høyere, noe som utgjør ett prosentpoeng av befolkningen i alderen 16-66 år. Derimot er de på

   Publikasjon
  • Sykefravær og uførepensjon blant innvandrere ansatt i storbykommuner

   Publisert:

   . kvartal 2000, og andelen registrert på ordningen tre år senere, er lavere for innvandrergruppen enn befolkningen generelt

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2003

   Publisert:

   3,2 prosentpoeng i forhold til 4. kvartal året før. I hele befolkningen var andelen sysselsatte på. I hele befolkningen var disse tallene respektive 72,6 og 66,2 prosent. Finnmark og Sogn og Fjordane hadde

   Publikasjon
  • Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet

   Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . kvartal 2002, 2003 og 2004. Om lag 15 prosent av befolkningen i alderen 16-66 år oppga å ha funksjonshemning i 4. kvartal 2000, er andelen som definerer seg som funksjonshemmede i befolkningen i alderen 16-66 år omtrent på samme nivå i 4. kvartal 2004

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Fortsatt er det langt flere kvinner enn menn som jobber deltid. Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, men sysselsettingsandelen blant kvinner og menn varierer etter landbakgrunn

   Publikasjon
  • Flyktninger og arbeidsmarkedet 4. kvartal 2004

   Publisert:

   . I hele befolkningen lå sysselsettingen på 69,3 prosent i 4. kvartal 2004 og blant innvandrere 56,6 prosent. Det har ikke næringsdrivende 2,0 prosentpoeng. I hele befolkningen var denne andelen 5,0 prosent og blant innvandrere totalt, 3,8 prosent

   Publikasjon
  • Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og menn

   Inntekt, sysselsetting og tidsbruk

   Publisert:

   . Det er lavere sysselsetting blant innvandrere enn i hele befolkningen, og særlig har kvinner med innvandrerbakgrunn lavt sysselsettingsnivå

   Publikasjon