Produsentprisindeksen steg i juni med 7,2 prosent, noe som betyr at det store fallet i PPI totalt i april 2022 ble hentet inn igjen. Sterke prisendringer på naturgass har bidratt til å skape relativt store svingninger i PPI siden mars.

En stor prisoppgang på råolje og naturgass i mars, sammen med sterk generell prisvekst over en lengre periode gjør at nivået på norske produsentpriser var høyt allerede før prisoppgangen vi så i juni, sier seksjonssjef Espen Kristiansen i SSB.

I juni steg prisen på råolje og naturgass med 14,4 prosent til sammen og nærmer seg dermed nivået vi så i mars. Prisstigningen på råolje og naturgass i mars hadde krigen i Ukraina som bakteppe, mens prisen på naturgass svingte ned i april blant annet som følge av mildt vær i Europa. Den gjorde igjen et omslag i juni og var den største bidragsyteren til den sammenlagte prisoppgangen; prisen på råolje steg også, men betydelig lavere enn for naturgass. Problemer med gassleveranser fra Russland til Europa var en betydelig bidragsyter til prisoppgangen på naturgass, samtidig har det vært redusert tilbud av fra USA.

Figur 1. Produsentprisindeksen, 2015=100

Til tross prisnedgang var prisnivået høyt i metallindustrien

I metallindustrien var det en prisnedgang på 2,6 prosent, noe som bidro til å dempe samlet prisoppgang for norsk industri. Prisnedgangen i metallindustrien i juni var hovedsakelig drevet av prisene på ikke-jernholdige metaller, som falt med 3,9 prosent. Prisnedgangen var den største PPI har målt for metallindustrien de siste 2 årene, men til tross for prisnedgangen var prisnivået fortsatt høyt. Nesten dobbelt så høyt som for ett år siden.

Norsk industri hadde samlet sett en prisoppgang på 2,6 prosent i juni. Den største bidragsyteren til oppgangen var raffinerte petroleumsprodukter, hvor prisene steg med 12,2 prosent. I mai var det en relativt stor prisvekst på råolje og dette har trolig bidratt til prisoppgangen vi så på raffinerte petroleumsprodukter i juni.

Betydelig prisoppgang på importerte råvarer

Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) viser sterk prisvekst på import, samlet har importprisene vokst med 21,3 prosent siden juni 2021, blant annet kjemiske produkter og råvarer har hatt sterk prisvekst.

Endringene i importprisene på kjemiske produkter og ikke-spiselige råvarer utenom brenselsstoffer» var små i juni, men i løpet av de siste tolv månedene har de steget med henholdsvis 41,7 og 57,4 prosent. Noen råvarer som hadde sterk prisvekst i 12-månedersperioden var rågummi, tømmer, trelast og kork samt malmer og avfall av metall.

Fra juni 2021 har det også vært stigende importpriser på matvarer og levende dyr, med en prisoppgang på 11,4 prosent. Matvarer som har hadde en betydelig prisvekst i perioden var korn og kornvarer som steg med 11,8 prosent, kaffe, te, kakao, krydderi som steg med 17,5 prosent og restkategorien forskjellige matvarer som steg med 17,1 prosent.