Metoder og dokumentasjon for priser og prisindekser

Artikler, analyser og publikasjoner


2021

Artikkel / 15. oktober 2021

Prisindeks for nye eneboliger

Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusiv tomt.