Metoder og dokumentasjon for priser og prisindekser

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Leiemarkedsundersøkelsen 2022 Artikkel 4. mai

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

 2. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2021 Artikkel 10. februar

  Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell.

2022

 1. Forprosjekt om boligformuesmodellen Artikkel 23. mars

  Dette notatet beskriver mulige endringer i verdsettelsesmodellen for å frigjøre seg fra kommunestrukturen, og hvor mye treffsikkerheten kan forbedres ved disse endringene. Vi fokuserer på tre fylker med forskjellige karakteristikker: Oslo, Hedmark og Møre og Romsdal.

 2. Leiemarkedsundersøkelsen 2021. Dokumentasjonsnotat Artikkel 15. mars

  Statistisk sentralbyrå gjennomfører hvert år Leiemarkedsundersøkelsen for å kunne utarbeide statistikk over leiepriser for ulike typer boliger i ulike deler av landet.

 3. Modell for beregning av boligformue Artikkel 14. mars

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av modellen SSB har laget for å beregne markedsverdier for boliger i Norge. Modellen bygger på boligomsetninger de siste ti årene og beregner gjennomsnittlige kvadratmeterpriser for boliger, avhengig av størrelse, alder og geografisk plassering.

 4. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Artikkel 23. februar

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

2021

 1. Prisindeks for nye eneboliger Artikkel 15. oktober

  Prisindeks for nye eneboliger måler kvartalsvis prisutvikling på å sette opp en ny enebolig eksklusiv tomt.