Data er basert på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom til Skatteetaten i perioden fra og med 2012 til og med 2021. Modellen beregner gjennomsnittlige leieinntekter pr. kvadratmeter for næringseiendom, avhengig av størrelse, geografisk plassering og hovedfunksjon til eiendommen.