Modellen bygger på innrapporterte leieinntekter fra næringseiendom til Skatteetaten i perioden 2011 til 2020, og beregner gjennomsnittlige leieinntekter pr. kvadratmeter for næringseiendom, avhengig av størrelse, geografisk plassering og hovedfunksjon til eiendommen.