Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien påvirker fremdeles KPI i en viss grad. Selv om de fleste tjenestene er tilgjengelige, og inngår som normalt i KPI, blir blant annet noen få tjenester knyttet til reiseliv fortsatt særskilt behandlet. I juli utgjør disse om lag 1,5 prosent samlet av KPIs vekt.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE

Dyrere matvarer

KPI steg med 0,9 prosent fra juni til juli. Prisene på matvarer var den største bidragsyteren til oppgangen, med en økning på 3,1 prosent i juli, etter flere måneder med fallende priser. Denne økningen kan sees i sammenheng med at juli er en måned hvor leverandørene vanligvis justerer prisene sine. I tillegg trer på jordbruksvarer i kraft 1. juli. Prisene på norske jordbruksvarer økte 3,3 prosent, mens importerte jordbruksvarer viste en prisoppgang på 2,4 prosent i juli.

Økte priser på strøm, flyreiser og drivstoff bidro også til oppgangen i KPI. Prisene på utenlandske flyreiser ble også i juli estimert med en sesongfaktor, mens reelle priser ble tatt i bruk for flyvninger innenlands fra og med juni.

I motsatt retning trakk prisene på passasjertransport med båt, som viste en nedgang på 14,1 prosent, som i hovedsak skyldes nedgang i takstene i riksregulativet for ferjetakster fra juli. I tillegg falt prisene på brus og leskedrikker med 11,0 prosent fra juni til juli, noe som kan sees i sammenheng med avviklingen av særavgiften på alkoholfrie drikkevarer. Salgsaktivitet på særlig boligtekstiler og sko var også med på å dempe prisveksten i KPI. Et prisfall på bompasseringer bidro også til å dempe oppgangen.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper

Elektrisitetsprisene preget tolvmånedersendringen

KPI steg med 3,0 prosent fra juli 2020 til juli 2021. Prisene på elektrisitet inkludert nettleie bidro mest til oppgangen med en økning på 82,7 prosent sammenlignet med juli i fjor. Oppgangen må ses i sammenheng med det lave prisnivået gjennom fjoråret for denne varegruppen. Konsumprisindeksen uten elektrisitet steg 1,1 prosent fra juli 2020 til juli 2021, noe som betyr at elektrisitet inkludert nettleie bidro til å trekke KPI opp hele 1,9 prosentpoeng i perioden.

Oppgangen i KPI ble dempet av prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer som viste en samlet nedgang på 2,8 prosent fra juli i fjor til juli i år.

- Prisnedgangen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer de siste 12 måneder er blant annet et resultat av at avgiften på sjokolade- og sukkervarer ble fjernet i januar i år. I tillegg bidro avgiftsendringene på alkoholfrie drikkevarer, særavgiftene ble først halvert i januar før de ble fjernet helt i juli 2021, forklarer seniorrådgiver i SSB, Camilla Rochlenge.

Oppgangen ble også dempet av prisfall for både passasjertransport med fly og båt de siste 12 måneder.

Svak oppgang i veksttakten i KPI

Den løpende tolvmånedersveksten for KPI økte med 0,1 prosentpoeng i juli. Oppgangen skyldes i hovedsak prisutviklingen på elektrisitet inkludert nettleie, som fra juni til juli i år økte 7,5 prosent, mens prisene fra juni til juli i fjor falt 0,7 prosent.

Den økte veksttakten ble dempet av prisutviklingen til matvarer og alkoholfrie drikkevarer. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer økte fra juni til juli både i 2021 og i 2020, men oppgangen i år var svakere enn i fjor.

Tolvmånedersveksten i var 1,1 prosent i juli, ned fra 1,4 prosent i juni.

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Juli 2020-juli 2021

Myndighetenes tiltak for å begrense koronapandemien får konsekvenser for KPI også for juli. Det er stor variasjon i regionale og nasjonale tiltak og vi velger å særskilt behandle konsumområder som er nasjonalt påvirket. Tjenester med tydelig sesongvariasjon i prisene slik som flyreiser utenlands og pakketurer ble fremskrevet med sesongfaktorer. Metodisk er behandlingen lik med det som har blitt gjort tidligere under hele korona-perioden, se Korona-konsekvenser for KPI for mer informasjon.

Som ett av tiltakene i forbindelse med koronapandemien ble lav sats for merverdiavgift (MVA) redusert fra 12 prosent til 6 prosent fra 1. april 2020. Lav MVA-sats gjelder blant annet persontransport og overnatting, samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre. I tillegg er flypassasjeravgiften midlertidig opphevet. I KPI-JA og KPI-JAE er dette behandlet slik at de tjenester som er definert som tilnærmet uten konsum som følge av koronakrisen ikke blir påvirket av endrede avgiftssatser. For de tjenester hvor det har vært konsum og som er omfattet av disse satsene, er disse avgiftsjustert i henhold til nye lavere satser.

SSB utarbeider også månedlig sesongkorrigerte tall for KPI totalindeks og for KPI-JAE totalindeks. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra perioden som berøres av krisen ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere de aktuelle periodene i 2020 og 2021 som ekstremverdi. SSBs sesongjustering av total KPI og total KPI-JAE er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.