KPI steg 0,5 prosent fra oktober til november. Sammenlignet med november i fjor, det vil si tolvmånedersveksten i KPI, var prisene 4,8 prosent høyere. Dette er en tolvmånedersvekst som er 0,8 prosentpoeng høyere enn i oktober. Det er hovedsakelig økte strømpriser som forklarer denne oppgangen.  

– Kaldt vær og høyt strømforbruk, særlig i andre del av november, bidro til høyere strømpriser denne måneden. Oppgangen fra oktober til november i år var langt kraftigere enn på samme tid i fjor. Dette trekker tolvmånedersveksten i KPI godt opp, sier Espen Kristiansen, seksjonsleder i Statistisk sentralbyrå.

Fra oktober til november økte prisene på elektrisitet inkludert nettleie med 24,7 prosent.

– Selv med kraftig oppgang i strømprisene i både oktober og november var strømprisene fortsatt en del lavere enn på tilsvarende tidspunkt i fjor, sier Espen Kristiansen.

Figur 1. 12-månedersendring, KPI og KPI-JAE. Prosent

Veksten i KPI-JAE noe ned

Tolvmånedersveksten i KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer, KPI justert for avgiftsendringer og uten energivarer. En indikator der prisene er justert for reelle endringer i avgiftene. I tillegg ekskluderes energivarene i KPI fra beregningene. Indikatoren er ellers basert på identisk beregningsopplegg som KPI., var 5,8 prosent i november, ned 0,2 prosentpoeng fra oktober.

– Dette kan sees i sammenheng med tilbudskampanjer i slutten av november. Blant varegruppene som falt i pris fra oktober til november finner vi elektronikkvarer og møbler. I tillegg falt prisene på flybilletter, sier Espen Kristiansen.

Det ble målt større prisfall på disse varegruppene fra oktober til november i år sammenlignet med i fjor. Dette trekker tolvmånedersveksten ned. Prisene på audiovisuelt-, foto- og IT-utstyr gikk samlet ned 5,6 prosent fra oktober til november i år, mens møbler, tepper og annet gulvbelegg samlet gikk ned 3,4 prosent.

Utover dette, og strømprisene, var det en relativt flat prisutvikling for de fleste varer og tjenester i november. Det gjør at tolvmånedersveksten i KPI-JAE holder seg høy. For eksempel steg prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer med 0,1 prosent fra oktober til november, og er med dette 9,1 prosent høyere enn på samme tid i fjor.

Betalt husleie økte med 0,2 prosent fra oktober til november.

– Tolvmånedersveksten for husleiene fortsetter dermed å tikke oppover og var på 4,5 prosent i november. Dette en uvanlig sterk vekst, og vi setter dette i sammenheng med at mange løpende leiekontrakter har fått leien justert opp med høy vekst i KPI, mens høyere rentekostnader har ført til at leienivået for nye kontrakter også har økt, sier Espen Kristiansen.

Figur 2. Månedsendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. Prosent

Figur 3. 12-månedersendring i prosent. KPI, KPI-JAE, KPI etter hovedgrupper. November 2022 - november 2023¹

¹ Ble oppdatert med novembertall 11. desember 2023, kl. 09.10.