Pris på nye flerboliger opp 5,8 prosent

Prisene på nye flerboliger (blokkleiligheter og småhus) økte med 5,8 prosent mellom 2. kvartal 2020 og 2. kvartal 2021. Sammenlignet med forrige kvartal, var det en økning i prisnivået på 0,7 prosent. Prisene er målt på salgstidspunktet.

Nye eneboliger 6,8 prosent dyrere

Prisene på nye eneboliger steg med 6,8 prosent mellom 2. kvartal i fjor og 2. kvartal i år. I årets første kvartal var det en prisnedgang, men dette ble hentet inn igjen i 2. kvartal hvor prisnivået på nye eneboliger økte med 6,7 prosent. Prisene er målt når eneboligene er ferdigstilt og tinglyst.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Datagrunnlaget for prisindeks for nye eneboliger er fra og med første kvartal 2021 hentet fra matrikkel og tinglysningen. Eneboliger som er registrert ferdigstilt i det aktuelle kvartalet og som er tinglyst med en salgssum, inngår i prisindeksberegningen. Tidligere ble data innhentet gjennom en skjemaundersøkelse rettet mot eiere av nye eneboliger.

Endring av datagrunnlaget gjør at vi kun får med nye eneboliger som har blitt omsatt sammen med tomten. Indeksen fanger altså ikke opp selvbyggerboliger og boliger som er satt opp på allerede eid tomt.