Prisindeksen for brukte boliger viser økning i 2. kvartal i alle regioner. Sterkest var prisøkningen i Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus med 4,2 prosent. Av storbyene var det Oslo med Bærum som hadde den laveste prisveksten med 1,3 prosent. Trondheim hadde den sterkeste prisveksten med 3,0 prosent.

Prisene på eneboliger og småhus økte mest, med henholdsvis 3,4 og 3,0 prosent. Svakest prisvekst hadde blokkleiligheter med 0,7 prosent, justert for sesongsvingninger.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Prisøkning i forhold til samme kvartal i fjor

Sammenlignet med 2. kvartal i 2020 økte prisene med 12,5 prosent på landsbasis. Prisene økte i samtlige regioner, og den sterkeste veksten hadde Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus med 15,0 prosent. Den svakeste prisutviklingen hadde Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen med 9,0 prosent.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent