Prisindeksen for brukte boliger viser økning i 3. kvartal i alle regioner unntatt Innlandet. Sterkest var prisøkningen med 3,0 prosent i Møre og Romsdal og Vestland uten Bergen. Av storbyene var det Oslo med Bærum som hadde den laveste prisveksten med 0,4 prosent. Stavanger hadde den sterkeste prisveksten med 2,0 prosent.

Prisene på småhus økte mest, med 1,8 prosent. Prisene på eneboliger økte med 1,0 prosent og blokkleiligheter økte med 0,4 prosent, justert for sesongsvingninger.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Prisøkning på 10,6 prosent siden 3. kvartal i fjor

Sammenlignet med 3. kvartal i 2020 økte prisene med 10,6 prosent på landsbasis. Prisene økte i samtlige regioner, og den sterkeste veksten hadde Akershus uten Bærum med 12,9 prosent. Den svakeste prisutviklingen hadde Nord-Norge med 7,0 prosent.

Trondheim hadde den sterkeste prisveksten av de fire største byene, her økte prisene med 11,9 prosent.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før. Prosent