Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notat 20. februar

    Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell.

2023

  1. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom. Oppdatert med tall for 2021 Notat 10. februar

    Formålet med publikasjonen er å gi en dokumentasjon av siste estimering SSB har utført for å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge basert på en modell.

2022

  1. Estimering av leieinntekter fra næringseiendom Notat 23. februar

    Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.