Alle KOSTRA-tall er tilgjengelige fra en samleside i Statistikkbanken.
Velg tjenesteområde for å se alle KOSTRA-tabeller på området.

Se også inngangssiden for KOSTRA for lenker til tallene, mer informasjon om KOSTRA og påmelding til informasjonsbrev om KOSTRA.

Tips til bruk av Statistikkbanken

Det finnes mange måter å hente ut og behandle KOSTRA-tall på. Her finner du en samling sentrale tips til hvordan du kan finne og benytte deg av tallene i Statistikkbanken.

Regnskap for interkommunale selskap

For første gang publiserer SSB også detaljerte regnskap for interkommunale selskap (IKS). Dette gjøres for å imøtekomme kommuner og fylkeskommuners behov for å kvalitetssikre egne konserntall. Excel-filene består av bevilgnings- og balanseregnskapsdata sendt inn fra interkommunale selskap, eierfordelt til (fylkes-)kommuner med andel i selskapet. Disse dataene inngår i beregning av KOSTRAs-konserntall, sammen med konsoliderte data fra kommunen/fylkeskommunen. Du kan filtrere i Excel-arkene for å velge kommune og aktuelt selskap slik at du får opp hele regnskapet til selskapet.