Tips til deg som henter KOSTRA-tall i Statistikkbanken

Du finner alle KOSTRA-tallene våre på én side i Statistikkbanken.

Trenger du hjelp til å bruke tabellene? Veiledningene nedenfor er nyttige både for nye og erfarne brukere.

Kjekke Statistikkbank-tips

Lagre tabeller som oppdateres automatisk
Slik kan du ta vare på ferdige tabeller i Statistikkbanken for senere bruk.
Lag figurer
En video viser hvordan du kan lage figurer i Statistikkbanken.

Til deg som henter kommunetall

Sammenlign kommuner og KOSTRA-grupper
Lær hvordan du kan sammenligne tall fra din kommune med KOSTRA-grupper eller andre kommuner.
Lag sammenhengende tidsserier
Slik lager du sammenhengende tidsserier etter kommuneendringer.

Finn flere kommunetall