Tips og triks

Det finnes mange måter å hente ut og behandle KOSTRA-tall på. Her finner du en samling sentrale tips til hvordan du kan finne og benytte deg av tallene i Statistikkbanken. 

Lagre tabeller som oppdateres automatisk
Slik kan du ta vare på ferdige tabeller i Statistikkbanken for senere bruk.
Lag figurer
Her lærer du hvordan du kan lage figurer i Statistikkbanken.
Sammenlign kommuner og KOSTRA-grupper
Tips når du vil sammenligne kommuner og KOSTRA-grupper i Statistikkbanken.
Lag sammenhengende tidsserier
Slik kan du lage sammenhengende tidsserier etter kommunesammenslåinger.

Mer KOSTRA på ssb.no

Faktasider