Publikasjon

Rapporter 1999/13

Historisk oversikt over endringer i kommune- og fylkesinndelingen

Innhold

Publikasjonen gir en samlet framstilling av endringer i kommuneinndelingen 1838 - 1998 og i fylkesinndelingen 1660 - 1998

Publikasjonen gir en samlet framstilling av endringer i kommuneinndelingen 1838 - 1998 og i fylkesinndelingen 1660 - 1998

Kontakt