Artikler om kommunalt avløp

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. 0,6 prosent av spillvannsnettet fornyet Artikkel 13. oktober

    I 2022 ble cirka 252 av totalt 39 950 kilometer av det kommunale spillvannsnettet skiftet ut, tilsvarende 0,63 prosent, viser de nyeste tallene fra Kommunalt avløp.

2022

  1. 2 prosent færre innbyggere tilknyttet små avløpsanlegg Artikkel 13. oktober

    Små avløpsanlegg er vanlig i spredt bebyggelse, og den stabilt nedadgående trenden utgjør en fortsettelse av situasjonen tilbake til tidlig 2000-tallet. I 2021 er totalt 760 000 personer i Norge er tilknyttet en slik type renseløsning.

2021

  1. 1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor Artikkel 13. oktober

    For 2020 er totale utslipp fra norsk avløpssektor beregnet til 1480 tonn fosfor, tilsvarende 0.27 kilo per innbygger. Dette fordeler seg på 1020 tonn fra kommunale avløpsanlegg (≥ 50 pe), 150 tonn fra lekkasjer og 310 tonn fra små, i hovedsak separate, avløpsanlegg (septik m.m.).