Artikler om kommunalt avløp

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

  1. 1 480 tonn fosfor fra norsk avløpssektor Artikkel 13. oktober

    For 2020 er totale utslipp fra norsk avløpssektor beregnet til 1480 tonn fosfor, tilsvarende 0.27 kilo per innbygger. Dette fordeler seg på 1020 tonn fra kommunale avløpsanlegg (≥ 50 pe), 150 tonn fra lekkasjer og 310 tonn fra små, i hovedsak separate, avløpsanlegg (septik m.m.).