Publisert Tittel Åpne
12. oktober 2020 64 prosent tilknyttet anlegg med høygradig rensing Artikkel
19. desember 2019 Økt oppfyllelse av rensekravene Artikkel
18. desember 2018 Avløpsvann fra stadig flere av oss blir renset i tråd med kravene Artikkel
19. desember 2017 Avløp og kloakk på kartet Artikkel
16. desember 2016 Færre sandfilteranlegg, flere minirenseanlegg Artikkel