398396
/natur-og-miljo/statistikker/materialstrom/aar
398396
statistikk
2019-12-18T08:00:00.000Z
Natur og miljø
no
materialstrom, Materialstrømsregnskap, uttak av naturressurser (for eksempel biomasse, mineraler, fossile energibærere …)Miljøregnskap, Natur og miljø
true

Materialstrømsregnskap

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

323

millioner tonn naturressurser tatt ut i 2018

Materialstrømsregnskap. Uttak, import og eksport av naturressurser, produkter og avfall. 1 000 tonn.
201320172018Endring i prosent
2013 - 2018
Uttak av naturressurser304 644327 144323 3316
Biomasse12 38214 40213 0666
Metallmalm (råmalm)9 5492 1702 208-77
Ikke-metalliske mineraler90 467101 606104 83816
Fossilt brensel/energibærere192 246208 966203 2196
 
Import39 97345 64347 44119
Biomasse og biomasseprodukter7 7917 8838 4078
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet8 5999 6479 51611
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet6 1136 5286 96614
Fossilt brensel, rå og behandlet13 74816 98518 07331
Andre produkter3 3273 8933 5828
Avfall importert for sluttbehandling395707897127
 
Eksport210 003245 261230 29410
Biomasse og biomasseprodukter8 33010 03210 36524
Metallmalm og konsentrat, rå og bearbeidet8 7907 4857 135-19
Ikke-metalliske mineraler, rå og bearbeidet24 51432 10833 22636
Fossilt brensel, rå og behandlet161 736188 844172 7327
Andre produkter5 0344 9244 978-1
Avfall eksportert for sluttbehandling1 5991 8681 85816

Om statistikken

Statistikken sammenstiller uttak av naturressurser samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter og avfall.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for energi-, miljø- og transportstatistikk

Regionalt nivå

Statitsikken blir publisert på nasjonalt nivå.

Hyppighet og aktualitet

Data for hele året publiseres ca et år etter telleperioden.

Internasjonal rapportering

Årlig rapportering til Eurostat etter statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

I statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper har EU inkludert en modul som kalles Economy-Wide Material Flow Accounts (EW-MFA). Denne modulen forutsetter årlig obligatorisk rapportering til Eurostat på uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling. Tallene som danner grunnlag for rapporteringen hentes fra kilder i SSB og hos eksterne aktører.

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Statistikken ”Materialstrømsregnskap for Norge” ekstraheres på samme måte som beskrevet over.

Brukere og bruksområder

Ikke relevant

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Statistikken er basert på årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Tallene hentes ut, både manuelt og automatisert, på et avtalt format fra kildestatistikkene.

Lovhjemmel

Statistikkloven

EØS-referanse

Statistikkforordningen 691/2011 om europeiske miljøøkonomiske regnskaper

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter uttak av naturressurser (biomasse, mineraler og fossile energibærere) samt import og eksport av slike ressurser. I tillegg kommer import og eksport av produkter (grovinndelt etter type materiale som hovedbestanddel) og avfall til sluttbehandling.

 

Datakilder og utvalg

Sammenstilling av tall for rapporteringen innebærer årlig uttrekk av tall fra primærnæringsstatistikker, energistatistikker, utenrikshandel fra nasjonalregnskapet, avfallsstatistikk (eventuelt fra grunnlagsmaterialet for disse statistikkene) samt mineralressursstatistikk fra Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard.

Kornavlinger: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Rot- og knollvekster : http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Belgvekster og oljefrø: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/korn/aar/2012-11-27?fane=om#content

Grønnsaker, frukt og bær: http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/hagebruk/aar/2012-12-21?fane=om#content

 

Forvekster inklusive eng til slått:

http://www.ssb.no/en/jord-skog-jakt-og-fiskeri/statistikker/jordbruksavling/aar/2013-02-04?fane=om#content

Beite: Kilde: BFJ, Totalkalkylen for jordbruket; fôrregnskapet

Mineralressurser:

https://www.dirmin.no/aktuelt/harde-fakta-mineralstatistikk-2018-er-publisert

 

 

Datainnsamling, editering og beregninger

Ikke relevant

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant

Sammenlignbarhet over tid og sted

Ikke relevant

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB